Debatt. .

2014-10-11 06:39
Kvinnor tjänar bara 86  procent av männens lön,  arbetar oftare deltid och får  otrygga anställningar på visstid,  skriver Lenita Granlund (infälld bild).  Bild: Bertil Ericson/TT
Kvinnor tjänar bara 86 procent av männens lön, arbetar oftare deltid och får otrygga anställningar på visstid, skriver Lenita Granlund (infälld bild).

Stoppa den orättvisa löneutvecklingen

I det påstått jämställda Sverige värderas kvinnor idag som andra klassens arbetskraft. Kvinnor tjänar bara 86 procent av männens lön, arbetar oftare deltid och får otrygga anställningar på visstid, skriver Lenita Granlund, avtalssekreterare för fackförbundet Kommunal.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

LO:s färska lönerapport för år 2014 visar att löneklyftorna ökar. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har inte varit så stort på 80 år. Och lönediskrimineringen mellan mans- och kvinnodominerade yrken har blivit värre. En kvinna som arbetar i äldreomsorgen tjänar 4 300 kr mindre än en manlig verkstadsarbetare. Den här orättvisa utvecklingen kan inte få fortsätta. LO:s lönerapport är räknat på heltid. Väldigt många av Kommunals medlemmar jobbar påtvingad deltid och har alltså ännu sämre lön och löneutveckling än vad LO:s siffror visar. Det här är fullkomligt oacceptabelt.

I det påstått jämställda Sverige värderas kvinnor idag som andra klassens arbetskraft. Detta gäller för kvinnor generellt på arbetsmarknaden men framförallt för de kvinnor och män som arbetar i kvinnodominerade branscher som till exempel vård och omsorg. Kvinnor tjänar bara 86 procent av männens lön, arbetar oftare deltid och får otrygga anställningar på visstid. 

Det finns en bred uppslutning i Sverige kring kravet på mer jämlika och jämställda löner. Därför kräver Kommunal tydliga besked från både politiskt håll och arbetsgivarsidan om synen på kvinnors och mäns löner. Vill ni rätta till löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrken och hur ska ni i så fall gå till väga för att avskaffa de orättvisa löneskillnaderna? Just nu laddar Kommunal för avtals-rörelsen 2016. Då vill vi se en acceptans från hela arbetsmarknaden att vissa grupper måste få lyftas.

• Industrins parter måste ta sitt ansvar på jämställdhetsområdet. Problemet är det så kallade industriavtalet, som bland annat reglerar att det ska finnas ett så kallat ”procent-märke” som ska gälla för hela arbetsmarknaden.  Industrins parter måste nu på allvar ta ansvar för den uppenbara värdediskriminering som exempelvis Kommunals undersköterskor drabbas av. 

• Politiken måste ta sitt ansvar på jämställdhetsområdet. Den statliga myndigheten Medlingsinstitutet (MI) disciplinerar lönemässigt alla som arbetar i kvinnodominerade arbetaryrken. Därför måste den nya regeringen modernisera och förtydliga Medlingsinstitutets uppdrag. Kommunals uppfattning är att staten genom MI bidrar till det ökande lönegapet för att det i MI:s uppdrag saknas alla möjligheter till att bevaka och verka för jämställda löner.

• Enligt LO:s stadgar är LO en feministisk organisation. Därför måste LO ta sitt ansvar på jämställdhetsområdet. Kommunal vill se tydliga metoder för att uppfylla rättmätiga feministiska krav på lönebildning och arbetsvillkor. Vi kräver också att LO sluter upp brett kring vår tids största utmaning för arbetarrörelsen, nämligen att lösa de kvarstående orättvisorna som förknippas med klass och kön. 

Kommunal lägger nu bollen hos alla män med makt över lönebildningen. Med makt följer också ansvar, det är dags att leverera. 

Lenita Granlund 
Avtalssekreterare Kommunal