Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Stockholms studentkårer: Hjälp studenterna att klara coronakrisen

Under hela coronapandemin har fokuset på statliga ekonomiska åtgärder varit tydligt: det är företag, arbetsgivare och lokalhyresgäster som får de stora stöden. Men även andra grupper i samhället blir märkbart påverkade, och studenter är tveklöst en av dem
Under hela coronapandemin har fokuset på statliga ekonomiska åtgärder varit tydligt: det är företag, arbetsgivare och lokalhyresgäster som får de stora stöden. Men även andra grupper i samhället blir märkbart påverkade, och studenter är tveklöst en av dem Bild: Bild: Anders Wiklund/TT

Dagens ETC.

Hur ska studenter klara hyran under sommarmånaderna när arbetslösheten stiger och det blir allt svårare att få ett sommarjobb? Regeringen måste vidta åtgärder för att hjälpa studenter att kunna studera vidare. Det skriver Oscar M Wiik och Hugo Thorén från Stockholms studentkårers centralorganisation.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Stockholms studentkårer, SSCO, har under den senaste veckan kontaktat studentbostadsvärdar verksamma främst i Stockholm för att få en överblick över de åtgärder som har vidtagits, eller planeras vidtas, för studenthyresgäster. Covid-19 har inneburit en snabb ökning av arbetslöshetssiffrorna, och många studenter bär nu på en berättigad oro inför att hitta ett sommarjobb för att täcka hyresutgifterna under juni, juli och augusti.

En del studentbostäder har så kallad nio- eller tiomånadershyra, vilken innebär att sommarmånaderna är just avgiftsfria. Detta gäller dock långt ifrån alla – och dessutom sällan för de nyproducerade, dyrare lägenheterna, där hyrorna ofta klättrar upp till eller över 6 000 kronor för en enrummare.

Svaren vi har fått klingar enhälligt: möjlighet saknas för att erbjuda hyresfria månader, bland annat för att alla utgifter som hyresvärdarna står med ligger kvar. Det handlar inte om att man inte vill – man kan inte, och hänvisningarna går till att regeringen inte har fattat något beslut om stöd till hyresvärdarna för sådana hyreslättnader. Har studenter svårigheter med att betala hyran blir lösningen därför istället att man snabbt ska vända sig till hyresvärden för en individuell lösning av problemet, varigenom man till exempel kan få uppskov med hyran och upprätta en avbetalningsplan. Och, självklart, söka bostadsbidrag.

Under hela coronapandemin har fokuset på statliga ekonomiska åtgärder varit tydligt: det är företag, arbetsgivare och lokalhyresgäster som får de stora stöden. Men även andra grupper i samhället blir märkbart påverkade, och studenter är tveklöst en av dem. Att få uppskov med hyresinbetalningar är till synes en bra lösning, men faktum kvarstår att inbetalningarna ska ske. Vi undrar – med vilka pengar då? Studiemedlet om drygt tiotusen som kommer i slutet av augusti? En uppenbart alltför kortsiktig lösning. Avbetalningsplaner för tre månadshyror utspätt över, säg, höstterminen skulle innebära en extra utgift om några tusenlappar per månad för dessa studenter.*

Bostadsbidraget, då? Det kan ju studenterna söka! Förvisso. Om student i fråga är under 29 år (bostadsbidrag för unga) eller har familj. Bostadsbidraget för unga kan ges upptill 1 300 kronor per månad, vilket är en början till betalning av en månads­hyra. Studenter som har svårt att betala hyran vågar dock inte söka bostadsbidrag på grund av rädsla att bli återbetalningsskyldiga, twittrade Studentbostadsföretagen den 23 april, och det är egentligen en sanning även i tider utan coronapandemi. SSCO håller med Studentbostadsföretagen om att bostadsbidraget behöver utredas för att bli både säkrare, tryggare och mer förutsägbart – men i detta nu, kan studenter som inte förmår betala sin hyra över sommaren vänta på en statlig utredning som under alla omständigheter borde genomföras i vilket fall som helst.

Studenterna får väl fortsätta studera över sommaren, kanske någon tänker. Problemet är att ansökan till sommarkurser stängde den 18 februari, och det i en tid då det mesta i samhället fortfarande fungerade som vanligt: inga restriktioner avseende folksamlingar, inga massvarsel, inga miljardstödpaket. Studenter som har sökt sommarkurser kan förstås fortsatt försörja sig genom CSN, men långt ifrån alla studenter kan, vill eller har råd eller möjlighet (utifrån begränsningen av CSN-berättigade terminer) att göra det.

Dessutom är sommarstudenterna inte nödvändigtvis samma studenter som annars studerar under terminerna. Många studenter ser sig tvungna att arbeta heltid under sommaren för att täcka kostnader både under och mellan terminerna, eller för att det framtida arbetslivet kräver mer erfarenheter än ”bara en examen”. Enbart litteraturpaket vid terminsstart kan gå på flera tusenlappar – en för många för stor punktkostnad för att tålas utan annat än CSN, och flera är vi som kan intyga att det inte alltid är möjligt att låna på biblioteket. Regeringen fattade i dagarna beslut om att tillsätta fler studieplatser för sommarkurser, men det räcker inte på långa vägar för att skapa en trygg möjlighet till inkomst för alla.

Sök arbetslöshetsersättning, som vanligt folk! kanske någon annan tänker. Problemet är att oavsett hur klok man har varit som gått med i en a-kassa, räknas man inte som arbetslös under sommaruppehållet om man planerar fortsätta studera under höstterminen. Därmed utgår chansen att få a-kassa under sommaren, en stor skillnad gentemot andra som blir av med sitt arbete. Ska studenter behöva hoppa av från studieprogram för att trygga inkomsten här och nu?

Det står för oss klart att student­er är en grupp som tydligt faller mellan stolarna bland de statliga åtgärder som sätts in under pågående coronapandemi. Det är inte heller rimligt att enskilda företag, hyresvärdar, själva ska ta den ekonomiska smällen. Vi uppmanar nu regeringen att skyndsamt se över situationen för studenter och studentbostadshyresvärdar, och lika skyndsamt lämna besked om åtgärder. För kunskapsnationen Sverige vill väl att studenter just ska studera?

*Antagna belopp vad uträkningen: månadshyra 5 000 kronor (vanlig hyra för studentetta i Stockholm) gånger tre månader, kostnad 15 000 kronor. Utspätt på höstterminen är det 3 000 kronor per månad utöver andra kostnader; utspätt på ett år är det 1 250 kronor per månad.

00:00 / 00:00