Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Staten är inte hjälten i det här dramat

Bild: Foto: Shutterstock

Dagens ETC

Liberala Studenter välkomnar en diskussion om klimatfrågan utifrån ideologiska utgångspunkter. För visst är klimatfrågan politisk, vem har sagt något annat? Men vi är övertygade om att det krävs marknadslösningar och inte “klassmedveten klimatpolitik” för att lösa klimatproblemen. Det skriver Christoffer Heimbrand och Willhelm Sundman i Liberala studenter.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

S-studenter har fel i att marknaden har misslyckats med klimatet. Snarare har det inte funnits någon marknad för att bli klimatvänlig. Det är däremot ett misslyckande av kollektivet att i för stor utsträckning förlita sig på att staten ska lösa alla problem,  med följden att vi som individer och konsumenter inte behöver bry oss om hur vi agerar. För att kompensera för det problemet behövs en hög koldioxidskatt.

Vi anser att debattörerna alltför lättvindigt avfärdar fördelarna med en koldioxidskatt, med eller utan utdelning. För oss liberaler har den en självklar roll att spela och är förträffligt förenlig med både skadeprincipen och principen om att förorenaren ska betala för sina utsläpp. Skatten är det effektivaste sättet att skapa rätt förutsättningar för att minimera klimateffekterna och styra om ekonomin i en mer hållbar riktning.

I ena sekunden avfärdar S-studenter marknaden för att i nästa omfamna innovationer som skapats på samma marknad. Koldioxidlagring (CCS) är inte något statligt påhitt och företag skulle inte satsa en krona om de inte kunde dra ner på eventuella kostnader för utsläpp. Kostnaden har skapats tack vare den redan avfärdade koldioxidskatten.

Vi i Liberala atudenter är fortsatt oroliga över S-studenters övertro till statlig interventioner. Staten är inte hjälten i det här dramat, utan istället många gånger boven. Exempelvis  har staten ägande i bolag  som är bland de största och smutsigare utsläpparna i Sverige. Samtidigt som statliga miljardsubventioner pumpas in i fortsatt fossilberoende. Ska staten göra något, borde den i första hand städa upp på sin egen bakgård.

S-studenter ifrågasätter också varför vi överhuvudtaget replikerar dem. Hur kan vi göra det när våra moderpartier samarbetar inom ramen för Januariavtalet? Vi är dock övertygade om att en ideologisk debatt om exempelvis klimatpolitiken måste kunna föras oavsett vilken koalition som styr landet. Den sak- och idépolitiska diskussionen har historiskt sett haft en given plats hos studentförbunden och det är något som vi aldrig kommer göra avkall på.

Vi behöver hitta nya sätt att producera det vi gör idag på, men att påstå att den liberala ekonomin inte är hållbar är i sig inte ett hållbart påstående. Marknadsmekanismer och en smart utformad beskattning av växthusgaser är vägen framåt. För när det kommer till kritan kommer det vara företag med vinstintresse och rätt incitament som tar fram lösningen på klimathotet.
///
Christoffer Heimbrand

Riksordförande Liberala Studenter

Willhelm Sundman
Andre vice ordförande, Liberala Studenter