Debatt. .

2017-05-19 04:00
”Direktörsdomstolen finns för att garantera kapitlets investeringar, men medborgare och natur får inga sådana privilegier. Ceta-bestämmelser om arbetsrätt och miljöskydd existerar, men de saknar helt efterlevnadsmekanismer”, skriver debattören. bild Maria Henriksson/Skiftet
”Direktörsdomstolen finns för att garantera kapitlets investeringar, men medborgare och natur får inga sådana privilegier. Ceta-bestämmelser om arbetsrätt och miljöskydd existerar, men de saknar helt efterlevnadsmekanismer”, skriver debattören.

Socialdemokrater, stå upp för demokratin – stoppa Ceta

Ceta är inget avtal för människan och naturen – utan för storbolagen. 

Sveriges riksdag förbereder just nu ett godkännande av Ceta-avtalet som kan ha stora konsekvenser för svensk demokrati, välfärd och miljö. Detta trots att över hälften av svenskarna har låg kännedom om avtalet och vad det innebär. Därför samlar Skiftet, Jordens Vänner och Fältbiologerna till en manifestation i Stockholm på lördag.

Det innebär att begreppet ”handelshinder” som tidigare använts om onödiga skatter nu också appliceras på viktiga standarder. Inom Ceta har man gått så långt att man förlängt exproprieringsskyddet – skyddet mot att få egendom beslagtagen av staten – till att även gälla fall där storbolagens förväntade vinster minskas av nya lagar. Därmed ser man delar av demokratins mest grundläggande beståndsdelar som handelshinder. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Över 600 Skiftet-aktiva har nyligen utfärdat en rapport om Ceta. Låt oss kika närmare på tre kontroversiella punkter med hänvisning till rapporten:

1. I Ceta finns en särskild juridisk mekanism – känd som direktörsdomstolar – där storbolag kan stämma Sverige om våra lagstiftningsinitiativ hotar deras vinster. Detta bland annat med hänvisning till tidigare nämnda exproprieringsskydd. Det innebär att vi kan bli stämda av kanadensiska investerare om vi lagstiftar till skydd för allmänintresset. 

2. Inom Ceta preciseras ett samarbete kring hur länder ska lagstifta, som förvisso är bättre än avtalets föregångare, men som säger att en ovilja hos länder att enas kring en lagstiftning måste motiveras. Vi har hos tidigare handelsavtal sett att detta orsakar ett fokusskifte där man istället för viktiga samhällsmål fokuserar på lagstiftningens effekter på handeln. 

3. Ceta gör det svårt att ångra privatiseringar inom vissa sektorer. Detta är första gången som man inom EU tillämpar ett system som gör avregleringar till norm istället för undantag, vilket gör att samhällsutvecklingen leder mot ett håll där privatiseringar låses fast. Om nuvarande regering väljer att avreglera välfärden är det oklart om nästa regering kan ångra detta utan att bryta mot avtalet. 

Vi har tidigare kritiserat bristen av transparens inom EU. När man förhandlade om det snarlika avtalet TTIP, som för övrigt kan frostas av inom en snar framtid, introducerade man särskilda läsrum som omgavs av omfattande sekretess. Tidningen The Guardian rapporterade att EU-ledamöter inte ens fick ta med sig datorer, telefoner eller kameror – man tillät bara penna och papper i rummen. 

Bara för en månad sedan kritiserade Kemikalieinspektionen avtalet med hänvisning till att det är oklart hur Cetas exproprieringsskydd påverkar Sveriges möjligheter att införa regler och andra styrmedel som skyddar oss mot tveksamma kemikalier. Även Naturvårdsverket riktade nyligen skarp kritik mot Ceta och varnade för att avtalet kan medföra försämrade möjligheter för Sverige och EU att införa strängare miljöregler.

Så vad vi nu står inför är ett trassligt avtal som kan förhandla bort viktiga skydd som tagit år att bygga. Främst vår rätt att lagstifta utan att riskera stämningsförfaranden, möjligheten att ångra privatiseringar och besluta kring viktiga standarder inom miljöskydd, arbetsrätt och folkhälsa. 

Direktörsdomstolen finns för att garantera kapitlet om investeringsskydd, men medborgare och natur får inga sådana privilegier. Ceta-bestämmelser om arbetsrätt och miljöskydd existerar, men de saknar helt och hållet efterlevnadsmekanismer. Prioriteringarna är därmed tydliga: Ceta är inget avtal för människan och naturen – utan för storbolagen. 

Godkännandet ligger nu på riksdagens bord. Men många inom Socialdemokraterna är tveksamma, och om de säger nej kan Sverige stoppa avtalet. 

Därför samlas vi, imorgon den 20 maj kl. 14, på Mynttorget i Stockholm för att stoppa Ceta och uppmana Socialdemokraterna att stå upp för demokratin, välfärden och miljön.

Skiftet 
Toofan Salehpour, kampanjare demokratinätverket Skiftet