Debatt. .

2021-04-01 02:00
”Sveriges framtid byggs i skolan, därför är satsningar på skolan satsningar på framtiden”, skriver Andrea Meiling och Peter Olsson. Jonas Ekströmer/TT, Privat
”Sveriges framtid byggs i skolan, därför är satsningar på skolan satsningar på framtiden”, skriver Andrea Meiling och Peter Olsson.
Puffetikett
Dagens ETC

Sluta tjafsa och ge lärare ett riktigt lockande avtal

Idag löper det ut, läraravtalet. Men alla Sveriges lärare på olika nivåer förtjänar en bra lön, bra villkor och bra pension. Sveriges framtid byggs i skolan, därför är satsningar på skolan satsningar på framtiden.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Lärare är en yrkesgrupp som ökat sin arbetsbelastning under pandemin, riskerat sin hälsa och nu ändå har samvetskris då utbildningsskulden ökat. Samhället har lugnt kunnat lita på att förskolor är öppna, grundskolan tar emot och gymnasiet sköter mestadels sin undervisning per distans.

Men det finns ett liv även efter pandemin, där gruppen lärare är ett bristyrke där för få väljer att bli lärare och fler tänker tankar om att sluta som det samma. Trots att det är ett av våra viktigaste yrken för hela samhällets bästa.

För att få lärare att stanna kvar och lärare att tillkomma i en värld där lärarbristen är stor, så måste det i grunden finnas avtal som gör det möjligt att arbeta som lärare och som lockar fler att välja läraryrket. Just nu pågår förhandlingar med Sveriges kommuner och regioner (SKR) kring hur nästa läraravtal skall se ut.

Framför allt krävs balans mellan krav och resurser. Det krävs begränsningar kring vad lärare ska göra och goda förutsättningar för att göra ett bra arbete. Vi behöver tydliga skrivningar kring hur mycket en lärare ska undervisa och hur mycket analys, reflektion och planering som behövs. Det ska inte styras av budget som nu.

Lärare ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag och låta andra personalkategorier göra sådant som inte lärare måste göra, men tvingas göra idag. Obalans uppstår när budget kräver att mer arbetsuppgifter läggs på. Kortsiktigt en balans i ekonomin, långsiktigt en obalans för hela samhällsekonomin.

Om lärare ska kunna fortsätta att utvecklas som lärare behöver förutsättningarna för fortbildning och ämnesfördjupning bli bättre. Nu är det oftast så att om man mot förmodan får möjlighet till fortbildning så står arbetsgivaren för böckerna, men tiden för fortbildning får man ta på sin fritid.

Vilken annan akademisk profession har det så?

För att säkra lärarkompetensen så måste det till en fortsatt uppvärdering av lärares löner. Avtalet måste garantera en god lönebild över hela yrkeslivet. Det mest avgörande för att få upp sin lön ska inte vara att du byter tjänst varje år. Att tappa kompetens och behöva nyrekrytera skapar oro på arbetsplatsen och är mer kostsamt än att ge lärare den lön de faktiskt borde ha där de är.

Men det krävs mer än så. En lärare måste kunna få arbeta i en arbetsmiljö som har förutsättningar att stävja våld och hot. Var ska gränserna gå? Vilka befogenheter kan en lärare ha? Vilka stödresurser måste till? Här behövs insatser som är större än bara ett avtal.

Efter avslutat yrkesliv ska vi ha en bra och trygg pension att leva på. Idag har Sveriges lärare i stort sett det sämsta pensionsavtalet i Sverige. Det måste bli en förändring. Arbetsgivaren behöver sätta av mer pengar till våra pensioner redan tidigt i vår yrkeskarriär så att pensionen kan växa till sig under hela yrkeslivet och vi får en trygg och god pensionärstillvaro. Det ska löna sig även efter yrkeslivet att ha valt lärarbanan.

Sveriges framtid byggs i skolan, därför är satsningar på skolan satsningar på framtiden. I mötet mellan elev och lärare i en likvärdig skola med hög kvalitet läggs grunden för ett demokratiskt samhälle.

En nyckel för att nå dit är ett nationellt avtal med förpliktigande innehåll som hanterar dessa krav.

Vi förväntar oss att SKR kan gå utanför sitt eviga tjafs om varje kommuns egenbestämmande och se till hela Sveriges och alla skolors bästa. Lärarförbundet gör det.

Andrea Meiling. Peter Olsson 
Lärarförbundet Göteborg