Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Sluta dela ut allmosor!

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Dagens ETC.

Regeringen bör omedelbart styra om ett föråldrat prissättningssystem för energi istället för att tvinga människor att stå med mössan i hand och vänta på bidrag, skriver representanter för Gröna kvinnor.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vi gröna kvinnor kan hushållning vilket även omfattar energi, en sparad kilowattimme är den bästa energin. Genom åren har oberoende Gröna kvinnor producerat skrifter om socialt hållbar ekonomisk utveckling där energi varit en central del, vi har deltagit på FN:s Kvinnokommissions möten och på Cop-möten där vi uppmärksammat hur en ekonomiskt hållbar energiutveckling kan ske. 

Vi vet att just vi i Sverige är ett av de länder i välden som gör av med mest energi per capita och att hela vår gamla industri är uppbyggd på billig el och att nya företag med kunskap om det orimliga i vår extrema energikonsumtion behöver moderniseras. 

På olika energimässor har vi lärt den senaste tekniken och spridit kunskap vidare till partier och civilsamhälle. Elfack i Göteborg är verkligen en mässa att rekommendera, det är en mötesplats där el- och energibransch visar upp nya lösningsorienterade innovativa produkter som gjort oss väldigt glada över vad företag kan åstadkomma. Vi vet också att flera framsynta kommuner med kraftvärmeproduktion också arbetar med energibesparande metoder, vilket varit mycket förutseende.

Nya regeringen verkar inte kunna navigera på elmarknaden. Den omställning av energisystem som pågående klimatförändring kräver måste, på grund av ryskt angreppskrig mot delar av Europa, snabbas upp, det är bråttom! Länder som har gjort sig oberoende av fossilgas har här ett försprång och en tidigare framsynt svensk politik hjälper nu till under med ökad elexport. Men den gamla svenska priskonstruktionen är inte utformad för det dramatiskt nya solidariska energiläget utan sätter i stället krokben för svenska hushåll som drabbas av prischocker. 

Som tur är har EU-kommissionen skrivit in en säkerhetsventil i elmarknadsdirektivet för att dess medlemsländer ska klara ut om det händer plötsliga oförutsedda situationer som menligt drabbar ländernas medborgare. Den ventilen använder sig nu länd­er som Polen, Spanien, Port­ugal och Italien sig av. 

Jo, den ska dela ut pengar till de företag och hushåll som gör av med mest energi och vanliga hushåll ska stå med mössan i hand och vänta på besked om vad som trillar ned. 

Vi kallar det förnedringspolitik för hushåll som sparar energi och för en innovativ energibransch och föreslår istället att regeringen raskt separerar ut svensk marknad från vad det kostar att ta fram de volymer som exporteras. Dagens prissättning är fullständigt orimlig då den inte är avsedd för en så stor efterfrågan. 

Och den möjligen tidigare rätt­visande idén om fyra energipriszoner är inte heller längre relevant om den nu någonsin har varit det. Att politiker delar ut pengar när marknadsmekanismer behöver göras om är enligt oss ett felaktigt ingripande vilket dessutom slår undan fötterna på själva marknaden. 

Bättre att anpassa sej till rådande världs- och klimatläge, styra om för framtiden och sluta med att fortsätta skattekompensera fossilberoende.