Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Släpp vaccinpatenten

En familjemedlem sörjer i måndags intill en av dem som dött av covid-19, och ska kremeras, I Katmandu, Nepal. Den nya vågen av smitta har fått regeringen att införa en ny lockdown som drabbar befolkningen hårt.
En familjemedlem sörjer i måndags intill en av dem som dött av covid-19, och ska kremeras, I Katmandu, Nepal. Den nya vågen av smitta har fått regeringen att införa en ny lockdown som drabbar befolkningen hårt. Bild: Foto: AP Photo/Niranjan Shrestha/TT

ETC nyhetsmagasin.

Genomför undantag från bland annat patenträttigheter för att öka den globala produktionen och tillgången till covid-19-vaccin. Det kräver nu 388 ledamöter i EU-parlamentet och nationella parlament i EU:s länder.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

Gemensam appell från ledamöter i Europaparlamentet och nationella europeiska parlamentariker. Vi som uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja Världshandelsorganisationens (WHOs) förslag om att tillfälligt undanta vissa immaterialrättigheter enligt avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrättigheter (Trips):

Nya varianter av covid 19 bevisar att vi inte kommer att besegra viruset förrän vi besegrar det överallt. Vi befinner oss mitt i en av de allvarligaste offentliga hälsonödlägen som världen sett på senare tid. Över 2,6 miljoner liv har redan förlorats runt om i världen. Den globala ekonomin är på väg att förlora biljoner dollar om inte vaccinationstakten ökar snabbt i hela världen. Nationella sjukvårdssystem är ofta på eller över gränsen för sin kapacitet, hela ekonomier går på knäna och miljontals människors levebröd står på spel.

Ett år efter tillämpandet av Europas första lockdown-
åtgärder står det klart att vi enträget och exponentiellt måste öka tillverkningen av och tillgängligheten till vaccin, test, mediciner och skyddsutrustning, och det kräver att länder delar med sig bredare av teknologisk egendom och kunskap, data och resurser, särskilt med låg- och medelinkomstländer.

Vi ger vårt stöd till generalsekreteraren för Världshälsoorganisationen, WHO, liksom fler än 100 nationella regeringar, hundratals civilsamhällesorganisationer och fackföreningar, och förenar oss med dem i kravet på att EU-kommissionen och EU:s medlemsstater tar diskussionen till sin högsta nivå och stödjer det tillfälliga undantaget av vissa skyldigheter under Trips-avtalet (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Det patentundantag som föreslagits av Sydafrika och Indien innebär ett underlättande av att dela med sig av all intellektuell egendom och kunskap. Det lyfter monopol för immateriella rättigheter, undanröjer viss juridisk osäkerhet och tillhandahåller frihet att agera för att möjliggöra samarbete vilket kan öka på och snabba upp den globala tillgången till vaccin, test och botemedel globalt, och som fler har råd med.

Våra samhällen har redan betalat ett enormt mänskligt och ekonomiskt pris för pandemin, och det växer för varje dag. Stora summor offentliga pengar ligger bakom innovation och teknologier för covid-19-hälsoprodukter. Det ligger i allas vårat intresse att arbeta tillsammans för att försäkra oss om att en utbredd vaccinering kommer på plats globalt, så snabbt som möjligt, och att alla hinder avlägsnas. EU:s ledare bör omedelbart omvärdera sina positioner och stödja förslaget på undantag i Trips för att skydda människors rätt till liv, hälsa och adekvat levnadsstandard.

Fotnot: Översatt från engelska av ETC nyhetsmagasin. Bland de 388 som skriver under finns inga svenska EU-parlamentariker men 16 svenska riksdagsledamoter, samtliga från Vänsterpartiet.

Fotnot: Översatt från engelska av ETC nyhetsmagasin. Bland de 388 som skriver under finns inga svenska EU-parlamentariker men 16 svenska riksdagsledamoter, samtliga från Vänsterpartiet.