Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Skydda hyresgäster från chockhöjd hyra

”Det finns ett stort problem med att omfattande och i första hand kosmetiska renoveringar som ger grund för att höja hyran har satts i system”, skriver debattören.
”Det finns ett stort problem med att omfattande och i första hand kosmetiska renoveringar som ger grund för att höja hyran har satts i system”, skriver debattören. Bild: Bild: Fredrik Sandberg/TT

Dagens ETC.

Kortsiktiga renoveringar är ett problem både för hyresgästerna och miljön. Det vill vi i Miljö­partiet ändra på, skriver Emma Hult (MP), bostadspolitisk tales­person.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Containrar fulla med utrivna fönster och kök. Hyresgäster som inte har råd att bo kvar efter att deras lägenhet har renoverats. Kosmetiska renoveringar som höjer hyrorna och gör att de billiga hyresrätterna blir färre.

De flesta uppskattar att få det fint hemma, men stora renoveringar orsakar också problem – både för människor och miljö.

På Instagram har kontot “Renoveringsraseriet” vuxit sig stort. Kontot illustrerar det omfattande problemet med onödiga och kortsiktiga renoveringar. På bild efter bild syns utrivna kök och fönster.

Det är givetvis alltid bra att slitna lägenheter renoveras, och för att något ska hålla länge krävs underhåll. Men vi ser att det finns ett stort problem med att omfattande och i första hand kosmetiska renoveringar som ger grund för att höja hyran har satts i system. Att material kasseras innan det är uttjänt, är också ett ­slöseri med resurser som skadar miljön och klimatet.

Det finns en stor renoveringsskuld, inte minst bland de bostäder som byggdes under miljonprogrammet. Men vi behöver fundera på hur renoveringar görs, och hur de påverkar hyresgäster. Måste verkligen köket bytas ut helt? Eller kan det stå ett decennium till med lite renovering?

Problemet med så kallade ­renovräkningar har uppmärksammats allt mer, det vill säga att hyresvärdar renoverar så mycket att hyresgästen inte har råd att flytta tillbaka efter renoveringen. Men de renoveringar som görs mellan hyresgäster medför också problem. När allmännyttiga hyresrätter med eftersatt underhåll har köpts upp av privata aktörer görs ofta en omfattande renovering när hyresgästerna byts ut. Och samtidigt som kosmetiska renoveringar görs skjuts faktiska renoveringsbehov såsom stambyte och energieffektivisering på framtiden.

Konceptrenoveringar och renovräkningar minskar utbudet av billiga hyresrätter och gör situationen ­osäker för hyresgäster. Därför behöver skyddet för hyresgäster stärkas.

Miljöpartiet vill komma åt problemen med onödiga renoveringar som höjer hyran och bygger sopberg.

1. Ge hyresgäster större inflytande vid renoveringar. För att värna låga hyresnivåer behöver hyresgäster få mer inflytande vid renoveringar och kunna påverka sitt boende och sina boendekostnader i högre utsträckning.

2. Ge fastighetsägare möjlighet att spara skattefritt. Fastighetsägare bör ges möjlighet att sätta undan medel för framtida renoveringar i skattefria underhållsfonder.

3. Minimera klimatpåverkan från nödvändig ny- och ombyggnation, bland annat genom att öka graden av återanvändning, återbruk och återvinning av byggmaterial och inredning.

4. Skärp kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Stora ut­försäljningar av allmännyttan gjordes runt 2010 och försvagade allmännyttan i flera kommuner. Nu ser vi konsekvenserna av det. Kommunerna måste i högre utsträckning ta sitt bostadsförsörjningsansvar och få förutsättningar att kunna göra det.

5. Ett utvecklat stöd för energi­effektivisering. I oktober införde regeringen energieffektiviseringsstödet i syfte att möjliggöra för nödvändig upprustning, inte minst i bostäder som byggdes under 60- och 70-talen. Med tanke på den stora renoveringsskuld som finns kan även andra insatser bli nödvändiga för att kunna genomföra socialt hållbar upprustning som inte ­pressar upp hyrorna.

Skyddet för hyresgäster behöver stärkas på fler sätt. Regeringen har lagt fram en proposition som bland annat föreslår att den nya hyran efter en renovering ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet idag.

Ett sådant förslag skulle minska risken för chockhöjningar av hyror efter renoveringar, höjningar som slår särskilt hårt mot hyresgäster med lägre inkomster.

Dessa viktiga förslag stoppar M, C, KD, L och SD i riksdagen.

För oss i Miljöpartiet är det självklart att alla har rätt till en trygg bostad. Det är en rättvisefråga. Vi kommer därför att fortsätta att ­kämpa för att trygga hyresgästerna, och för att fler ska kunna få sitt första hyreskontrakt.

00:00 / 00:00