Debatt. .

2021-07-06 14:09
  • Bild: Shutterstock
  • Gabriella Kärnekull Wolfe, projektledare Child10 och grundare av #InteDinHora.  Foto: Emma Mellgren
    Gabriella Kärnekull Wolfe, projektledare Child10 och grundare av #InteDinHora.
  • Saga Brodersen, styrelseledamot, #InteDinHora.  Bild: Emma Mellgren
    Saga Brodersen, styrelseledamot, #InteDinHora.
Puffetikett
Dagens ETC

Skydda barn som utsätts i pornografiskt material

I förra veckan redovisade Barnombudsmannen sin kartläggning av barn och ungas konsumtion av och exponering för pornografi. Men det räcker inte att prata om barn på den sidan av skärmen. Dagens lagstiftning måste uppdateras för att bättre skydda barn och unga från att utnyttjas i pornografiskt material.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Förra året fick Barnombudsmannen i uppdrag att kartlägga kunskapen om pornografins inverkan på barn och unga. I förra veckan redovisade myndigheten uppdraget.

Barnombudsmannens rapport utgör ett viktigt kunskapsunderlag om pornografins skadeverkningar för de som tittar, men det räcker inte att prata om barnen framför skärmen. I dag finns stora luckor
i skyddet för barn och unga som utsätts i pornografin – så länge ett barn är pubertetsutvecklat och det inte i rubriken eller beskrivningen till en bild eller film framgår att det är ett barn under 18 år, är det helt lagligt att inneha och sprida materi­ alet, även om man vet att det är ett barn man tittar på. 

För allmänheten kanske det kommer som en överraskning att lagen ser ut såhär, men för våra makthavare har problemet varit känt i över 20 år. I propositioner från 1997, 2009 och 2019 lyfts gång på gång att barnpornografibrottet brister i skyddet för barn som genomgått puberteten.

En statlig utredning kom redan 2007 fram till att alla barn under 18 år borde omfattas av skyddet, men regeringen avvisade utredningens förslag.

Bristerna i lagen om barnporno­grafibrott har i flera fall fått praktiska konsekvenser för utsatta barn. I en dom från Skaraborgs tingsrätt i mars i år, åtalades en man för bland annat barnpornografibrott efter att han betalat en 14­-årig flicka för att skicka nakenbilder till honom, och sedan spridit dessa vidare till ytter­ligare en man. Trots att rätten kom fram till att han borde ha förstått att flickan var minderårig friades mannen från barnpornografibrott med hänvisning till att flickan var pubertetsutvecklad.

Så sent som i november förra året kritiserades bestämmelsen av barn­ konventionsutredningen. I reger­ingens senaste 40­punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor och barn föreslås en ändring av vad barnpornografibrottet ska kallas, och tillsättandet av en utredning som undersöker utsatthet för brott och övergrepp inom produktionen av pornografi. Men barnpornografi­ brottets åldersrekvisit har redan utretts – två gånger.

Vi har väntat 20 år, barn ska inte behöva stå utan skydd i 4 år till.

Såväl borgerliga som socialdemo­kratiskt ledda regeringar har under hela 2000-­talet blundat för att skydda barn som utsätts i sexuellt exploaterande material.

Oavsett vilken regering som nu kommer tillträda kräver vi att det omedelbart tillsätts åtgärder för:

• Att den särskilda definitionen av ”barn” i barnpornografibrottet tas bort, och istället ersätts med en åldersgräns på 18 år där förövaren hålls ansvarig vid oaktsamhet.

• Att distributörer av pornografiskt material som exempelvis ägare av porrsidor eller andra bild­ och videobaserade plattformar ska hållas ansvariga för att de som syns i pornografin är över 18 år.

• Att Barnombudsmannen ges i uppdrag att utreda omfattning av och konsekvenser för barn som utnyttjas i sexuellt exploaterande material.

• Att man i sex­ och samlevnads­ undervisningen beaktar att barnen i klassrummet inte bara är potentiella konsumenter av pornografi, utan också kan ha utsatts eller kommer att utsättas i pornografin.

Vi kan inte fortsätta låtsas som att pornografi bara har konsumenter. Det systematiska osynliggörandet av barn och unga som utnyttjas i pornografiskt material måste få ett slut.

Gabriella Kärnekull Wolfe, Saga Brodersen 
Projektledare Child10 och grundare av #InteDinHora, styrelseledamot, #InteDinHora