Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Skolorna måste säga nej till Sverigedemokraterna

Jimmie Åkesson (SD) är på Sverigeturné.
Jimmie Åkesson (SD) är på Sverigeturné. Bild: Bild: Fredrik Persson/TT

Dagens ETC

I år är det valår och det är därmed särskilt viktigt att vi med tydlighet visar att våra skolor, högskolor och universitet utgör en självklar plats för alla – oavsett varifrån i världen man är född, uppvuxen eller ser ut att komma ifrån, skriver Maria-Elsa Salvo, aktiv i socialdemokratiska studentförbundet.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I år är det valår och det är därmed särskilt viktigt att vi med tydlighet visar att våra skolor, högskolor och universitet utgör en självklar plats för alla – oavsett varifrån i världen man är född, uppvuxen eller ser ut att komma ifrån, skriver Maria-Elsa Salvo, aktiv i socialdemokratiska studentförbundet.

Jimmie Åkesson befinner sig nu på en Sverigeturné. Han planerar att besöka myndigheter, företag och olika samhällsinstitutioner som en del av partiets valrörelse. I och med denna turné besökte Jimmie Åkesson nyligen Högskolan Dalarna och välkomnades bland annat av högskolans rektor.

Att rektorn för Högskolan Dalarna välkomnar Jimmie Åkesson riskerar att leda till en ökad tolerans och legitimitet av den rasistiska och högerpopulistiska politik Sverigedemokraterna driver samt en exkludering av rasifierade studenter och lärare på våra högskolor.

Sverigedemokraterna representerar inte endast en högerpolitik som är direkt arbetar- och kvinnofientlig. Partiets ideologiska grund utmärker sig för de nationalistiska strömningarna som idag ger avtryck i åsikter som de själva beskriver som ”invandringskritiska”. Det är idéer, som trots förskönande retorik, reproducerar tankar om att vissa grupper på basis av etnicitet, kultur eller religion erhåller en direkt samt ofrånkomlig koppling till en negativ samhällsutveckling och påtaglig fara. Genom reproduktionen av dessa idéer likställs gruppernas existensberättigande alltmer med en direkt och uttalad hotbild. Det är med anledning av detta sverigedemokraters människosyn kan definieras som inkompatibel med mänskliga rättigheter och rent rasistisk. Det är därmed inte heller märkligt att de människor som idag lever i Sverige och som identifierar sig med egenskaper som faller utanför Sverigedemokraternas subjektiva definition av vad det innebär att vara ”svensk” känner sig rädda, provocerade och upprörda över att Sverigedemokraterna alltför ofta tillåts stå oemotsagda i toleransens namn. Att en högskolerektor välkomnar Sverigedemokraternas partiledare är inte endast ett svek mot alla de som motsätter sig Sverigedemokraternas människosyn utan framför allt mot de rasifierade studenter och lärare som valt högskolan som sin studie- och arbetsplats.

Att bemöta Sverigedemokraterna med en ovillkorlig öppenhet och tolerans är problematiskt eftersom partiet utgör demokratins självaste antites. Det är en politisk organisation som på ett framgångsrikt sätt lyckats utnyttja de demokratiska strukturerna till sin egen fördel med syftet att sedan riva ner dem. Att ta ett tydligt avstånd gentemot Sverigedemokraterna är därmed vår demokratiska skyldighet. Ansvaret för att leva upp till denna skyldighet faller särskilt tungt på personer som redan idag befinner sig i någon slags maktposition. Detta är något som rektorn för Högskolan Dalarna borde ha insett.

Besöket på skolan är ett första steg i ett led av kommande initiativ från Sverigedemokraterna med syfte att inta våra utbildningsplatser med sin antidemokratiska politik och rasistiska människosyn. I år är det valår och det är därmed särskilt viktigt att vi med tydlighet visar att våra skolor, högskolor och universitet utgör en självklar plats för alla, oavsett varifrån i världen man är född, uppvuxen eller ser ut att komma ifrån. Våra utbildningsplatser är bland de viktigaste vi har i arbetet för produktionen och reproduktionen av demokratiska värden om alla människors lika värde. Dessa idéer står i total kontrast med Sverigedemokraternas förda politik och det är skolledningarnas skyldighet att säkra en trygg och inkluderande miljö på sina skolor och därmed stänga dörrarna för Åkesson och hans demokratifientliga parti.