Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Skolan brister i undervisningen om rasism

ETC nyhetsmagasin

Vårt mål är att skolorna ska erhålla en obligatorisk rasismföreläsning för elever samt lärare. Där kan en utbildad föreläsare berätta inte bara om historien bakom den djupt rotade rasismen utan även om hur den lever kvar i dagens samhälle.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

Vad är rasism? Frågan i sig kan tyckas enkel att besvara men i verkligheten är frågan ytterst komplex och kontroversiell. Det är en fråga som många ungdomar inte kan svaret på. Skolan gör i nuläget inte tillräckligt för att undervisa barn om rasism. För att komma underfund med den bristande skolundervisningen måste man först begripa vad rasism är. Så vad är rasism?

Vi har under juli genomfört en undersökning i Uppsala för att få en inblick i de svenska ungdomarnas kunskaper om rasism. Vi frågade 50 elever och studenter om de visste vad rasism innebär och därefter om de tyckte undervisningen var tillräcklig. Undersökningen visade att väldigt få kunde ge en korrekt definition av rasism och en stor majoritet tyckte att undervisningen i skolan var undermålig. Skolorna har misslyckats rejält med sin undervisning och nu är det läge att förändra det.

Vi förstår att dagens definition av rasism är komplicerad. Rasism finns i många olika former och kan inträffa på många olika platser. Definitionen inkluderar fördomar, diskriminering och hat mot någon på grund av personens hudfärg eller etnicitet. Rasism är ett ämne som oftast försummas, men faktumet kvarstår att vi har ett samhälle som är skräddarsytt för att gynna vita personer och det är inget vi kan förbise.

I skolan lär vi oss grundprinciperna om rasism, vi lär oss om den övergripande historian, men det som saknas i undervisningen är den öppna diskussionen om den systematiska rasismen, polisbrutaliteten, maktmissbruk och det vita privilegiet. För att ändra på detta vill vi ha en mer omfattande obligatorisk rasismundervisning från en ung ålder i syfte att förebygga rasistiska tankar. Skolverket har skrivit väldigt bra och tydligt om hur de ska lära ut rasism men i praktiken speglas inte deras värderingar i utbildningen, faktumet är att folk inte alls är utbildade inom detta område. Lärare saknar utbildning och därmed de verktyg som behövs för att senare utbilda sina egna elever.

Att rasism finns i Sverige är det ingen fråga om, men de åtgärder som i dagsläget vidtas för att minska rasismen är inte tillräckliga. Vårt mål är att skolorna ska erhålla en obligatorisk rasismföreläsning för elever samt lärare. Där kan en utbildad föreläsare berätta inte bara om historien bakom den djupt rotade rasismen utan även om hur den lever kvar i dagens samhälle. Vi vill att elever liksom lärare ska utbilda sig mer om detta världsomfattande problem för att göra skillnad på riktigt!

Så, låt oss börja prata om rasism. Låt elever lära sig mer om sin samtid. Låt oss besvara frågan: vad är rasism?

PRENUMERERA PÅ NYHETSMAGASINET ETC

Den här artikeln kommer från Nyhetsmagasinet ETC
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.