Debatt. .

2017-03-20 08:00
"Skogsstyrelsen förutsätter att skogsbruket fortsätter att undanta skogar med höga naturvärden från brukande. Det visar på en naivitet som är direkt olämplig för en myndighet med tillsynsansvar" Bild: David Magnusson/SvD/TT
"Skogsstyrelsen förutsätter att skogsbruket fortsätter att undanta skogar med höga naturvärden från brukande. Det visar på en naivitet som är direkt olämplig för en myndighet med tillsynsansvar"

Skogsstyrelsen abdikerar från sina åtaganden

Skogsbruket har starka ekonomiska incitament för att inte visa hänsyn till skogens miljövärden.

Den 9 mars meddelade Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist på DN debatt att Sveriges myndighet för skog har bestämt sig för att "pausa" inventeringen av skyddsvärd skog i norra Sverige, i väntan på att en ny metod ska tas fram. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det är ett beslut som kommer att leda till att många av Sveriges sista gamla naturskogar med hög biologisk mångfald avverkas. Beslutet kommer ta oss längre ifrån våra 16 nationella miljömål, inte minst "Levande skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv". Naturskyddsföreningen beskriver det som ett av Sveriges största svek mot naturvården. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bör agera för att regeringens ambitioner om att öka skyddet för naturskogar inte ska undermineras. 

Skogsstyrelsens agerande väcker många frågetecken. Herman Sundqvist skriver att Skogsstyrelsen förutsätter att skogsbruket hanterar pausen på ett ansvarsfullt sätt och fortsätter att undanta skogar med höga naturvärden från brukande. Det visar på en naivitet som är direkt olämplig för en myndighet med tillsynsansvar. 

Hittills har Skogsstyrelsen ansvarat för att inventera skogars ekologiska värden. Det är en uppgift som kräver en biologutbildning samt god kännedom om den lagstiftning som råder i EU och Sverige. Denna uppgift förväntas nu skogsbruket utföra. Skogsbruket har dessutom starka ekonomiska incitament för att inte visa hänsyn till skogens miljövärden. Med pausen som beslutats, kommer miljöcertifierade bolag få fritt fram att hugga ner skogar med höga biologiska värden. 

Skogsbruket saknar både kompetens och incitament att ta det ansvar som Skogsstyrelsen nu lägger på det. Resultatet kommer bli att tusentals hektar skyddsvärd skog avverkas. Regeringen har en uttalad ambition om att stoppa avverkningen av skyddsvärda skogar, och har gjort flera satsningar på att utöka skyddet för den biologiska mångfalden. Totalt handlar det om ca 3,5 miljarder kronor i ökade anslag under mandatperioden.     

Skogsstyrelsens beslut går stick i stäv med regeringens ambitioner och motverkar de satsningar som genomförs. Inventeringen av nyckelbiotoper sker på regeringens uppdrag. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bör klargöra för Skogsstyrelsens generaldirektör att regeringens ambition är att fler naturskogar ska skyddas och att inventeringen av nyckelbiotoper därför bör fortsätta. 

Vidare bör en långsiktig plan tas fram av Skogsstyrelsen för att stoppa all avverkning av våra sista naturskogar och uppnå målet om att skydda 17 procent av den produktiva skogen, i linje med Nagoya-avtalet. 

Vi lever i det sjätte massutdöendet, i en tid av klimatförändringar. Beslutet om att sluta kartlägga och registrera vår sista taiga, den svenska motsvarigheten till regnskogen, tar oss i helt fel riktning. Skogsstyrelsen bör därför upphäva sitt beslut. Om kartläggningen ska pausas, bör också avverkningen pausas under samma tid.

Tomas Hedlund & Rebecka Le Moine 
Tomas Hedlund – Språkrör för Gröna Studenter. Rebecka Le Moine – Styrelseledamot i Gröna Studenter.