Debatt. .

2020-06-02 04:00
Barn i Sverige är i genomsnitt tolv år när de första gången ser internetporr. Foto: Erik Nylander/TT
Barn i Sverige är i genomsnitt tolv år när de första gången ser internetporr.
Puffetikett
Dagens ETC

Sänk åldern för skolans sexualundervisning

Majoriteten av barn och unga kommer i kontakt med internetporr innan de haft sexualundervisning i skolan, och innan de har egna sexuella erfarenheter. Samtidigt innehåller största delen av den lättillgängliga porren grovt sexuellt våld och bristande samtycke. Därför måste skolans undervisning innehålla kritiska samtal om porr, och det måste göras i lägre åldrar. Det skriver Xhenita Shala, ordförande för Kvinnojouren i Lund.

Barn i Sverige är i genomsnitt 12 år när de första gången ser internetporr. Eftersom barn i låga åldrar ofta har tillgång till uppkopplad teknik, har de tillgång till porr. Att barn och unga är nyfikna på sex, på kroppar och nakenhet är naturligt och en del av att växa upp. Nyfikenheten leder dem ut på nätet, där de hittar porr. Ofta innehållandes grovt sexuellt våld och förnedrande behandling av människor, förklätt som sex. För många är detta första möte obehagligt. Samtidigt är de medvetna om att samtal om sex och porr är förknippade med skam och tabun. Därför måste vuxen­världen ta ansvar.

Att mötet med porren sker innan unga har egna erfarenheter av sex och innan de har haft sexualundervisning innebär att porren blir deras första bild av hur sex går till. För att stötta barnen – för att de ska få med sig att sex är något ömsesidigt, något som är förknippat med glädje och som ska ske i samtycke – måste skolans sexualundervisning innehålla kritiska samtal om porr. Och det måste ske redan i mellanstadiet, när de flesta barn första gången ser på porr. Att vuxna och skolan inte diskuterar porr innebär att en vinstdrivande industri med egna intressen står för barnens sexualundervisning.

Medan det finns små möjligheter att utkräva ansvar av porrindustrin, går det att kräva ansvar av det utbildningssystem som ska ge barnen de kunskaper och kompetenser de behöver för att klara sig i livet. Det görs inte i dagsläget. Endast 19 procent av unga tillfrågade anser att skolans sexualundervisning ger dem den kunskap de anser sig behöva i ämnet. De efterfrågar mer kunskap om relationer, samtycke, normer – och hjälp med att förhålla sig till porren.

Det finns också en koppling mellan porrkonsumtion och sexuella övergrepp. Många ungdomsjourer vittnar om att ungdomar – av alla kön – som känner sig pressade och tvingade att utföra handlingar de sett i porren. I många fall handlar det om direkta övergrepp. Om de sexuella övergreppen i samhället ska kunna minska, måste vuxna prata om porren och hur den påverkar ungas syn på sex och sexualitet.

Därför måste skolans sexualundervisning uppdateras. Den måste påbörjas i lägre åldrar, och där handla om gränsdragning, om att läsa av andra människors signaler. Det måste ges utrymme för barnen att ta upp frågan om porr, och bli bemötta av en kompetent vuxen som kan stötta i deras upplevelse och reaktion av att ha sett porr.

I högre klasser måste undervisningen skifta fokus från reproduktion och könssjukdomar, till fokus på samtycke, ömsesidighet, relationer och normer. Sexualundervisningen behöver bli lustbetonad. Därför måste den innehålla kritiska samtal om porr.

 

Vi föreslår:

• Ge alla ämneslärare utbildning i hur de integrerar sex- och samlevnad i sina ämnen, under utbildningen på lärarhögskolan

• Revidera sexualundervisningen och kursplanerna och låt normer, samtycke, gränsdragningar och lust vara i fokus

• Gör det obligatoriskt att ha kritiska samtal om porr inom sexualundervisningen, anpassat till de olika årskurserna

• Påbörja undervisning i normer, ömsesidighet och källkritik redan på lågstadiet

Xhenita Shala 
Ordförande Kvinnojouren Lund