Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Samhället ska aldrig blunda när män inskränker kvinnors frihet

Fredrik Lund Sammeli (S).
Fredrik Lund Sammeli (S). Bild: Press

Dagens ETC.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. I grunden handlar lösningen om att män behöver ändra sig. Samtidigt som straffen ska vara höga behöver stödet och skyddet för kvinnor öka. Socialdemokraterna vill att skyddet mot psykiskt våld ska stärkas och straffen utökas. Det är aldrig okej att bryta ned en annan människa genom kontroll och andra handlingar, skriver Fredrik Lundh Sammeli (S), justitieutskottets ordförande.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Var fjärde kvinna har någon gång blivit utsatt för våld av en man hon lever med. Det betyder rent statistiskt att du och jag känner både någon som har utsatts, och någon som har utsatt.

En nollvision mot mäns våld mot kvinnor är ett måste. Det är oacceptabelt att de allvarliga kränkningar som män utsätter kvinnor för inte upphör, trots att ett stort antal åtgärder, på många olika områden, och trots att så många människor engagerar sig mot våldet. Regeringen skärper straffen, och har med den nationella strategin för att förebygga mäns våld som grund tagit fram ett program med 40 punkter som angriper våld i nära relationer från flera olika håll.

Vi måste också lyfta problemet med de attityder och värderingar som gör att våldet kan fortgå. Det är inte svårt att se könsaspekten i vilka som utgör gängen. Precis som med våldet mot kvinnor är Det är nästan alltid pojkar och män som begår brott. Det är de som går med i gängen, som utför våldet och skjutningar. Flickorna och kvinnorna gör sitt för att hålla sig därifrån, utbilda sig och skapa sig en framtid. Detsamma gäller hedersrelaterat våld. Det är mannen i familjen som ska upprätta dess så kallade heder. En kontrollerande hederskultur som i de värsta fallen leder till flickors död. Och samma sak gäller för våldet i nära relation, det är i stor utsträckning män som slår.

När brott sker ska de straffas. Hårt. Samhället ska aldrig blunda när män inskränker kvinnors frihet.

Vi skärper straffen för våldtäkt, för grov kvinnofridskränkning och vill att restriktionerna för män som dömts behöver bli tydligare även efter avtjänat straff. Kontaktförbud ska användas mer frekvent och överträdelser ska bestraffas. Vårdnad och umgänge med barn ska kunna begränsas ytterligare och i fler fall. En man som slår en kvinna är inte bara en dålig man, utan också en dålig far.

Vi vill nu också gå vidare och skärpa lagen och straffen för psykiskt våld. Kontrollerande handlingar, förbud eller systematiska kränkningar kan vara väl så fruktansvärda som det fysiska våldet. Den som begår dessa handlingar ska straffas.

Men straff i efterhand löser inte hela problemet. Därför har vi alla en roll, inte minst vi män, att ifrågasätta attityder och synen på kvinnor.

Vi behöver på riktigt ha en diskussion om mäns ansvar. Vilka värderingar för vi över till nästa generations pojkar? Det är faktiskt så att det är män som begår så gott som alla brott, oavsett om de är mot andra män eller kvinnor. 94 procent av alla som sitter i fängelse är män.

Samhället behöver agera i tid och negativa attityder till kvinnor och jämställdhet behöver hela tiden ifrågasättas. Det kräver insatser i och av samhället, inom familjer, i skolan, i arbetslivet, inom idrotten och andra föreningar, och av rättsväsendet i de skarpa lägen där brott sker.

Vi behöver som samhälle fortsätta det arbete som är påbörjat och vi män måste göra mer.

Ingen kan påtvingas en skuld för andras brott – men alla vi män har ett särskilt ansvar att göra vårt för att motverka negativa attityder mot kvinnor, att vara en del av lösningen. Att säga stopp när någon vi känner går över gränsen. Vi alla ska ta kampen mot mäns våld mot kvinnor, varje dag. För Sverige kan bättre.