Hoppa till innehållet

ETC Malmö

Debatt: Samarbetet ett svek och en skam för vår stad

"Begär en överprövning av förfrågan om att lämna ut information! Låt Malmö vara en fristad!", skriver Marcus Herz från Asylgruppen Malmö.
"Begär en överprövning av förfrågan om att lämna ut information! Låt Malmö vara en fristad!", skriver Marcus Herz från Asylgruppen Malmö. Bild: Bild: Johan Nilsson/TT

ETC Malmö

Var inte en del av förföljelsen utan välj i stället att skydda människor som flyr förföljelse och förtryck!
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Malmö som står för åsikten.

Under de senaste veckorna har det skett en radikal upptrappning i jakten på papperslösa. Gränspolisen har begärt ut adressuppgifter från socialen till papperslösa familjer och säger att det inte finns ”några fredade zoner”. 

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

Vi i Asylgruppen Malmö har arbetat för papperslösas rättigheter i 25 år. Vi vet att den här typen av agerande har fullständigt förödande effekter på de vuxna och barn som det drabbar. Familjer har nu blivit tvungna att lämna sina hem i panik och ryckts upp ur en redan extremt svår och osäker tillvaro. Barn kan inte gå i skolan och familjerna vågar inte söka sig till vården.

Både rätten till vård och rätten till skola för papperslösa är något som har fastställts i lag. Katrin Stjernfeldt Jammeh sa i samband med Reva-debatten att ”för oss i kommunledningen är det viktigt att de barn och ungdomar som finns i Malmö, oavsett vilka de är, ska ha tillgång till våra välfärdsverksamheter, skola och sjukvård”. Vi ser nu att detta var en sanning med modifikation.

Vi i Asylgruppen Malmö har mött enormt många människor som blivit utsatta för en rättsosäker och dysfunktionell asylprocess. Papperslösheten är den sista utvägen för människor som fruktar för sina liv men som Migrationsmyndigheterna inte lyssnat eller trott på. Förföljelsen som de upplevt i sina ursprungsländer fortsätter i mötet med svenska myndigheter och i den papperslösa vardagen. Upplevelsen av en förödmjukande asylprocess och ett outhärdligt liv i papperslöshet driver många till gränsen av vad som över huvud taget är möjligt för en människa att uthärda.

Att gränspolisen nu, på regeringens uppmaning och i samarbete med Malmö stad, omöjliggör för papperslösa att ta del av de rättigheter de har en lagstadgad och konventionsgrundad rätt till är inget annat än ett svek och en skam för vår stad. Vi i Asylgruppen Malmö brinner för att vår stad ska vara en plats där mänskliga rättigheter är till för alla, oavsett status. Regeringen, gränspolisen och Malmö stads agerande förstärker i stället kraftigt det iskalla samhällsklimat som just nu råder. Och det drabbar oss alla. När vi inte skyddar de mest skyddslösa utan i stället hänsynslöst jagar dem med hjälp av adressuppgifter som samlats in i syfte att stärka barns rättigheter, då går hela staden en mörkare framtid till mötes.

Vi vet att ett annat Malmö är möjligt. Där människors rättigheter sätts före utvisningsmaskineriets omättliga hunger efter människor att deportera. Vi uppmanar Malmö stad att använda sitt handlingsutrymme att tolka lagen utifrån barnens bästa (ett handlingsutrymme som bland annat Socialhögskolan i Lund lyfter fram), till att inte lämna ut uppgifter om papperslösa människor, och att driva dessa frågor i en rättsprocess gentemot staten. Barnkonventionen ska bli lag. Begär en överprövning av förfrågan om att lämna ut information! Låt Malmö vara en fristad! Var inte en del av förföljelsen utan välj i stället att skydda människor som flyr förföljelse och förtryck!

 

Ämnen i artikeln