Debatt. .

2017-05-15 04:00
Kristina Ljungros, RFSU. Bild: RFSU / Robert Henriksson/SvD/TT
Kristina Ljungros, RFSU.

Så blir vi bättre på att prata med unga om sex och relationer

Många vuxna upplever att det är svårt att prata om sexualitet och relationer och undviker därför att ta initiativ till samtal med unga. Det innebär att vi också lämnar över ansvaret till unga att själva söka svar på sina frågor.

Vården, skolan och vuxna i ungas närhet behöver bli bättre på att möta unga med samtal om sexualitet och relationer, framför allt killar. Det framgår i Folkhälsomyndighetens studie UngKAB15, Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige, som presenterades i förra veckan. Tjejer söker kunskap via mottagningar eller genom kvalitativa källor på nätet i högre utsträckning än killar. 


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

I studien berättar unga att de fått tillräckliga kunskaper om reproduktion, kroppen och kondomer. Men de vill ha fler samtal som rör relationer, jämställdhet, normer och hbtq-frågor. Många vuxna upplever att det är svårt att prata om sexualitet och relationer och undviker därför alltför ofta att ta initiativ till samtal med unga. Det innebär att vi vuxna också lämnar över ansvaret till unga att själva söka svar på sina frågor. 

Skolan har den viktigaste rollen som kunskapskälla, särskilt för killar, även om alla vuxna har ett ansvar att ta initiativ till samtal med unga. Tjejer söker i högre utsträckning kunskap på eget initiativ hos mottagningar eller från kvalitativa källor på nätet. Studien visar att killar vill prata om hur normer förtrycker och påverkar. Vår erfarenhet är att de vill diskutera såväl egna som andras agerande och möjlighet att välja hur de vill leva sina liv. Det stämmer väl med våra erfarenheter från möten med unga killar. Alla unga har frågor om sex och relationer.

Ett problem idag är dock att det finns få ställen för killar för dessa samtal – om du aldrig besökt en ungdomsmottagning är chansen liten att du söker upp din vårdcentral för att prata om sexualitetsfrågor. Det är därför viktigt att utveckla skolundervisningen, elevhälsan och ungdomsmottagningarna för att bättre möta just killarnas behov av kunskap och samtal.

Många unga har erfarenhet av kränkningar och att ens sexuella gränser har kränkts. I UngKAB15 framkommer att 22 procent har upplevt kränkningar eller diskriminering under det senaste året. 40 procent av de unga mellan 16 och 29 år någon gång har blivit utsatt för en sexuell handling mot sin vilja. 18 procent av tjejerna har erfarenhet av vaginalt samlag mot sin vilja. 

Det är viktigt att kunna uttrycka vad man vill och att kunna prata om och vara lyhörd inför en partners önskemål. Detsamma gäller att kunna sätta ord på sina positiva och negativa känslor och erfarenheter. Samtal med unga kan också användas för att fånga upp behov och identifiera om unga saknar kunskaper. Behöver de hjälp med att hitta sätt att berätta för en partner om vad man vill, hur man vill ha sex eller att man vill använda kondom? Har man upplevt något som man kan behöva stöd i eller bearbeta? 

De allra flesta kränkningarna sker i skolan och därför är samtalen i undervisningen ännu viktigare. Skolan kan både vara en förmedlare av kunskaper och genom samtal också påverka de ungas attityder och värderingar. Vi ser därför fram emot den utvärdering som regeringen nu har beställt av skolans sexualundervisning och att den följs av konkreta förbättringar. 

Trots behoven av bättre upplysning och sexualundervisning så finns det också glädjeämnen i UngKAB15. Vi gläds åt att en majoritet av de unga är ganska eller mycket nöjda med sitt sexliv och har sex på det sätt som de själva vill. I studien framgår inte vad skälen är för de som uppger att de inte är nöjda med sitt sexliv, men våra erfarenheter är att en vanlig orsak till att man är missnöjd för att man inte har sex så ofta som man vill.

Vi vill att vuxna och skolan ska bli bättre på att möta ungas behov av kunskap kring sexualitet och relationer.

  • Inför sexualundervisning i samtliga lärarutbildningar.
  • Utveckla elevhälsan, undervisningen och ungdomsmottagningarna för att bättre kunna möta killars behov av kunskap.
  • Främja ungas sätt att kommunicera vad man vill och säkerställa ömsesidighet för att motverka kränkningar.
Kristina Ljungros 
Förbundsordförande RFSU