Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: Så agerar vi för en tryggare förlossningsvård

Vi lägger 30,5 miljoner kronor på att minska antalet förlossningsskador och att minska undvikbara kejsarsnitt, skriver debattören. 
Vi lägger 30,5 miljoner kronor på att minska antalet förlossningsskador och att minska undvikbara kejsarsnitt, skriver debattören.  Bild: Bild: Gustav Sjöholm/TT

ETC Stockholm

I Sverige och i Stockholms län har vi en välfungerad förlossningsvård som håller hög kvalitet, men samtidigt står vi inför flera utmaningar. Just nu tar vi fram en långsiktig plan för förlossningsvården som sträcker sig till och med år 2024, med fokus på fler förlossningsplatser, lokaler, vårdkvalitet och kompetensförsörjning. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer fatta beslut om den i juni månad.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

Vi gör just nu stora satsningar på att förbättra förlossningsvården i Stockholms län. Tack vare en uppgörelse med SKL, Sveriges kommuner och landsting, får Stockholm del av statliga medel till kvinnors hälsa.  Vi lägger 30,5 miljoner kronor på att minska antalet förlossningsskador och att minska undvikbara kejsarsnitt. Alla barnmorskor kommer att genomgå en utbildning som Karolinska institutet ansvarar för.

Vidare satsar vi 18,4 miljoner kronor på att stärka upp specialistmödravård utanför akutsjukhusen så att förlossningsklinikerna kan avlastas och barnmorskorna ägna sig åt aktivt födande. Det psykosociala stödet vid mödrahälsovården kommer också att stärkas upp rejält. Detta är bara några exempel. 

Balder Sarmentero tar i sin artikel upp en mycket viktig aspekt och det är kompetensförsörjningen inom förlossningsvården. Han skriver att arbetsvillkoren för barnmorskor måste förbättras, så att fler ska vilja och orka arbeta i förlossningsvården. Här har vi flera åtgärder som är på gång. För nyutexaminerade barnmorskor inför vi nu tre månaders introduktion då de går bredvid en erfaren barnmorska utöver den ordinarie bemanningen och även få en egen mentor. Allt för en mjukare start in i yrket. 

Alliansen i Stockholms läns landsting arbetar ständigt med att skapa attraktivare arbetsplatser. Detta till exempel genom möjligheter för karriärvägar inom vården och genom att uppmuntra arbetsmetoder som utvecklas lokalt för ett effektivare arbete. Vi har nyligen tagit beslut om en ny kompetensförsörjningsstrategi och utifrån den kommer verksamheterna att återkomma med konkreta handlingsplaner för hur strategin ska uppnås. Det måste finnas en tydlig karriärstege med god löneutveckling. Dessutom har vi en reform som innebär full lön till sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning under åren 2017 och 2018. 

Arbetstidsförkortningsmodeller för sjuksköterskor inom akutsjukvården kan mycket väl prövas inom förlossningsvården. Det behövs en flexibilitet för att kunna anpassa både verksamhetens och medarbetarnas behov. Detta måste dock fattas av respektive sjukhus och är inte en politisk fråga. 

Men personalfrågan handlar inte bara om att behålla den personal som finns. Vi i Stockholms läns landsting upplever samma nationella utmaning när det gäller vården och det är bristen på specialistkompetens. Inte minst saknar vi sjuksköterskor och barnmorskor. Fler sjuksköterskor behöver utbildas för att kunna arbeta i vården.

Eftersom regeringen till stor del styr utbildningsplatserna behöver just regeringen se till att hälso- och sjukvårdsutbildningarna är i fas med arbetsmarknadens behov. Utbildningarnas innehåll och kvalitet behöver motsvara landstingens och regionernas behov av kompetens. 

Ambitioner fattas inte. Vi rustar just nu förlossningsklinikerna för framtiden. Södersjukhuset har fått en ny efterlängtad förlossning med trivsamma rum och möjlighet till ett bad för födande kvinnor. Karolinska i Huddinge får en satsning på tio nya rum, så kallade funktionsrum, vilket betyder att verksamheten själv kan styra vad rummen ska användas som – rum att föda i, för vård efter förlossningen (BB) eller för mottagningsverksamhet. Den nya byggnaden är också utformad så att det ska kunna gå att öppna en ny förlossningsenhet på sjukhusområdet. Och genom att satsa på det som blivande mödrar efterfrågar, som badkar på rummen, kommer fler födande lockas att ha Huddinge sjukhus som sitt förstahandsval, vilket i sin tur bidrar till att mer personal söker sig dit. 

Alliansen arbetar kontinuerligt med just skarpa åtgärder för att möta såväl vårdpersonal som den födandes behov för att trygga förlossningsvården. Det kan alla invånare i Stockholms län känna sig trygga med.

 

Ämnen i artikeln