Debatt. .

2015-05-27 03:52
”Att unga inte tror på framtiden är i grund och botten ett politiskt misslyckande”, skriver SSU:s förbundsordförande Ellinor Eriksson. Bild: Annika af Klercker/SvD/TT
”Att unga inte tror på framtiden är i grund och botten ett politiskt misslyckande”, skriver SSU:s förbundsordförande Ellinor Eriksson.

S måste lova att investera i vår generation

Unga måste få den inträdesbiljett till vuxenlivet som de förvägras idag. Men då krävs en förändrad ekonomisk politik, en höjd ambition i bostadspolitiken och förbättrade villkor för unga på arbetsmarknaden, skriver SSU:s förbundsordförande Ellinor Eriksson.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Frågar man unga människor om vad de känner inför framtiden så ser bilden dyster ut. Arbetslösheten, ökade klyftor och inte minst bostadsbristen oroar. Att unga inte tror på framtiden är i grund och botten ett politiskt misslyckande. Vår generation är den första som riskerar att få sämre förutsättningar än vad våra föräldrar hade. Vi är barnen som växte upp under 90-talskrisen. Och som senare klev ut på arbetsmarknaden när finanskrisen slog till med full kraft.

Den 29 maj har Socialdemokraterna kongress med temat ”framtid”. Ombud från hela landet samlas för att besluta om Socialdemokraternas politik. Då finns möjlighet att inleda ett arbete som kan ge en hel generation framtidshopp. Partistyrelsen har lagt fram ett förslag på en jobbagenda för Sverige med en rad förslag och inriktningar för hur framtidens jobb ska kunna växa fram. Men jobbagendan saknar dock flera viktiga delar.

SSU har enats om en ny fråga som vi menar är avgörande för vår generation – Generationslöftet. Unga måste få den inträdesbiljett till vuxenlivet som de förvägras idag. Men då krävs satsningar. SSU ser tre områden som avgörande för att vår generation ska få de bästa förutsättningarna i livet: en förändrad ekonomisk politik, en höjd ambition i bostadspolitiken och förbättrade villkor för unga på arbetsmarknaden.

Efter åtta år av borgerlig skattesänkarpolitik har Sverige enorma investeringsbehov. Det måste Socialdemokraterna ha svar på. Socialdemokraternas ekonomiska politik måste ha som mål att de offentliga investeringarna ska öka i relation till BNP. Skattesystemet behöver ses över för att bredda skattebasen och öka det totala skatteuttaget. Socialdemokraterna måste tydligt peka ut utbildning, miljövänlig infrastruktur och bostäder som prioriterade investeringsområden.

En förändrad ekonomisk politik kan öppna upp för nödvändiga investeringar i bostadsbyggande. De allra flesta är medvetna om att bostadsmarknaden konsekvent stänger ute unga människor. Men det märks inte i Socialdemokraternas kongressprogram. Sverige behöver en bostadspolitik som möjliggör för unga att flytta hemifrån och börja bygga ett eget liv.

I dagsläget finns ett bostadspolitiskt mål om 250 000 nya bostäder till år 2020. Men alla siffror rörande det nuvarande och framtida bostadsbehovet pekar åt samma håll – målet är för lågt satt. SSU vill därför att S-kongressen beslutar om att höja målet till 350 000 bostäder fram till 2020. Samtidigt behövs ett mer långsiktigt mål som slår fast ambitionen fram till 2030.

Socialdemokraterna behöver tydligt slå fast att det främst är unga som drabbas av bostadsbristen. Hundratusentals unga vill flytta hemifrån, men kan inte på grund av situationen på bostadsmarknaden. Därför vill SSU att 200 000 av de bostäder som produceras fram till 2020 ska vara bostäder som unga har råd att bo i.

Utöver det ser vi ett stort behov av att Socialdemokraterna slår fast att framtidens jobb också ska vara trygga jobb. Vi vill se att anställningsformen allmän visstid slopas och att regelverket för tillfälliga anställningar skärps upp. Ungas osäkra tillvaro på arbetsmarknaden måste brytas.

En ekonomisk politik som investerar i vår generation, ökat bostadsbyggande och förbättrade villkor för unga på arbetsmarknaden utgör det generationslöfte vi vill att Socialdemokraterna ställer sig bakom. Vi tror att det löftet är avgörande. Vi hoppas att S-kongressen också ser det.