Hoppa till innehållet

fotbolls-vm

Debatt: Rubiales avgång är långt ifrån en seger

Den tidigare presidenten för spanska fotbollsförbundet, Luis Rubiales, efter att ha vittnat vid den nationella domstolen i Madrid.

Den tidigare presidenten för spanska fotbollsförbundet, Luis Rubiales, efter att ha vittnat vid den nationella domstolen i Madrid.

Bild: Manu Fernandez/AP/TT

Dagens ETC.

En av sommarens mest uppmärksammade sporthändelser borde ha varit en stund fylld av glädje men har istället kommit att handla om ett övergrepp – och samtidigt utlöst en ny våg av metoo, skriver Anna Velander Gisslén, ordförande Samordningen Metoouppropen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vid guldceremonin i sommarens fotbolls-VM, när blickarna var riktade mot det spanska vinnarlaget, tog förbundsordföranden Luis Rubiales sig rätten att kyssa spelaren Jennifer Hermoso på munnen. Att han nu avgår är långt ifrån en seger.

Kyssen var ett tydligt övergrepp utfört av en person i maktställning, inte ett uttryck för ömsesidig kärlek eller samtycke. Den förvandlade vad som borde ha varit en historisk seger till en smärtsam påminnelse om den vardagliga sexismen och kvinnoförminskningen. 

Det har också utlöst en ny metoo-våg som avslöjar hur kvinnor fortfarande möts av förövare som försöker normalisera och förminska deras upplevelser, som i fallet med Rubiales.

Denna incident är ett exempel på den tystnadskultur, normer och hierarkier som låter sexuellt våld fortgå. Men hur kan vi ändra detta? Sexismen lever kvar trots metoo och är djupt förankrad i våra samhällsnormer. Dessa normer främjar osunda manliga ideal och beteenden, påverkar pojkar och unga män negativt och vidmakthåller förminskande attityder, hedersproblematik och våld.

För att utrota sexism uppmanas regering, arbetsgivare och andra samhällsaktörer att vidta konkreta åtgärder:


• Ökad satsning på vård och kvinnojourer. Ideella initiativ räcker inte. Skapa robusta stödsystem för personer som utsätts för sexuella trakasserier, övergrepp och våld.

• Skärpt efterlevnad av lagstiftning. Lagar som skyddar mot sexuella övergrepp måste efterlevas konsekvent och effektivt. Många arbetsgivare följer inte kravet på att arbeta förebyggande, ökade krav måste införas. Öka kunskapen om arbetsgivares skyldigheter och arbeta förebyggande med åtgärder för att motverka sexuella trakasserier.

• Kompetenshöjning. Ökad satsning på sex- och samlevnadsundervisning samt utbildning om samtycke för att främja respekt och jämlikhet. Säkerställ efterlevnad av riktlinjer och implementera preventiva insatser för att öka medvetenheten och kunskapen om sexuellt våld och samtycke. Utbildning är nyckeln till att förebygga övergrepp och förändra normer.

• Arbete mot sexköp. Kraftfullare åtgärder mot sexhandel och sexuell exploatering, insatser för att stävja de krafter som normaliserar och möjliggör sexuellt utnyttjande. Att bekämpa sexköp är en nödvändig åtgärd för att bryta cykeln av våld och förtryck.

• Samarbete och ökad kunskap inom offentlig sektor. Offentliga institutioner måste vara bättre rustade för att hantera sexuellt våld och trakasserier. Detta kräver utbildning och medvetenhet på alla nivåer av samhället och möjlighet till bättre samverkan för att stävja och upptäcka våld i tidigt skede.


När utsatta träder fram och vågar tala om sina erfarenheter måste vi som samhälle stå enade mot sexuella övergrepp. Luis Rubiales avgår, men inte av ånger. Han gör det efter hot och risk för problem för fotbollen.

Detta betonar vikten av utbildning och kompetenshöjning som är grundläggande för att ändra attityder. Vi behöver arbeta preventivt, medvetandegöra och höja kunskapen – nyckeln till ett jämlikt samhälle där män, kvinnor och ickebinära har samma möjligheter att leva fritt från sexuella övergrepp.

För att utrota sexism som har långtgående effekter på vårt samhälle uppmanar vi regering, arbetsgivare och andra samhällsaktörer att agera nu. Öka satsningen på vård och kvinnojourer, skärp efterlevnaden av lagstiftning, höj kompetensen och samarbeta.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00