Hoppa till innehållet

Debatt

Erik Wiklund: Rösta för ett mänskligt sverige

ETC Stockholm.

I en alltmer kapitaliserad tid utgör kyrkans verksamhet en viktig motberättelse, ett vittnesbörd om andra mänskliga drivkrafter än egenvinning. Det finns goda skäl även för en icketroende att ta kyrkopolitiken på allvar, och inte släppa den till fascisterna i SD, skriver Mattias Irving, Dagens Seglora.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

På söndag går Svenska kyrkans medlemmar till valurnorna. Även den som inte är troende har all anledning att rösta. För vi röstar inte om gudsbilder, utan om en humanitär infrastruktur för Sverige, skriver Mattias Irving från nättidningen Dagens Seglora.

 

Vad händer i Svenska kyrkan? Om man ska tro tunnelbanereklamen så handlar det väldigt mycket om Jesus. Om ”eviga rum”, om stillhet och tröst. Jag har aldrig sett en reklamskylt för Svenska kyrkan som vittnar om vad det är vi faktiskt gör. Samtidigt visar Google trends att årets kyrkoval ser ut att bli ungefär lika omskrivet som det 2009. Då var valdeltagandet 11,8 procent. Kanske vore det dags att byta strategi?

Hur många vet att Svenska Kyrkan är med och finansierar organisationen Swedwatch, som bevakar svenska företags etik i utvecklingsländer? Vi deltar i hjälpinsatser internationellt och är en av Sveriges största biståndsorganisationer, med närvaro bland annat i de syriska flyktinglägren. Vid krissituationer utomlands arbetar Svenska kyrkans personal ofta i nära samverkan med svenska myndigheter. Vi är en viktig internationell aktör för att opinionsbilda mot upprustning och för fred.

Diakonin hjälper de tusentals människor som blivit svikna av samhället. Öppna kaffestunder och syjuntor i snart sagt varenda buske i landet är oumbärliga mötesplatser för ensamma. Kyrkans öppna förskolor är något så unikt som mötesplatser där även mindre bemedlade föräldrar kan träffa varandra och låta barnen socialisera i lekvänlig och trygg miljö.

Hundratals konserter ges varje vecka, ofta gratis, i Sveriges kyrkor. Över en halv miljon svenskar sjunger i kör, något som skulle vara mycket svårt utan kyrkans medverkan.

Vi står för billiga samlingslokaler för kulturliv och föreningar över hela Sverige, inte bara i storstäderna. Det är omöjligt att skaffa en överblick över församlingarnas verksamhet, men jag prövar några församlingar på måfå. I Umeå ges en inspirationskväll för att bli en bra tonårsförälder. Linghem har talkshow med DJ:s på fredagar. Västra Skrävlinge jobbar intensivt med mångkultur och religionsdialog. I Karlstad hittar jag spädbarnsmassage. I min egen församling i Sofia har vi genom flera föredrag följt demokratiseringen i Burma.

Vi är stolta över våra samkönade kyrkliga äktenskap i Sverige. Dessa, liksom allt det ovan nämnda, är resultatet av beslut som påverkas av kyrkopolitiken. Svenska kyrkan är Sveriges största folkrörelse, en organisation som är uråldrig och fortfarande ekonomiskt urstark jämfört med de flesta andra. Debatter om Jesus politiska läggning är kuriosa ställda bredvid den konkreta verklighet som kyrkopolitiken berör. Vi röstar inte om gudsbilder, utan om en humanitär infrastruktur för Sverige.

I en alltmer kapitaliserad tid utgör kyrkans verksamhet en viktig motberättelse, ett vittnesbörd om andra mänskliga drivkrafter än egenvinning. Det finns goda skäl även för en icketroende att ta kyrkopolitiken på allvar, och inte släppa den till fascisterna i SD.


Mattias Irving
Redaktör Dagens Seglora

Ämnen i artikeln