Debatt. .

2020-11-05 03:49
Den obligatoriska utbildning för asylsökande som Migrationsverket förbereder måste förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna.  Personerna på bilden har inget med texten att göra. Bild: TT
Den obligatoriska utbildning för asylsökande som Migrationsverket förbereder måste förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Personerna på bilden har inget med texten att göra.
Puffetikett
Dagens ETC

Regeringen måste visa att judehat aldrig tolereras

Alla muslimer är inte antisemiter. Men problemet är utbrett. Nyanlända måste informeras om vad som gäller i Sverige. Det är också angeläget att regeringen ser till att svenska skolor verkligen undervisar om antisemitism och Förintelsen.

Det islamistiska terrordådet mot en synagoga i Wien är ännu ett exempel på antisemitismens våldsamma uttryck. Frågan om antisemitismen aktualiseras hela tiden. För någon vecka sedan handlade det om granskningen av antisemitiska uttryck inom brittiska Labour. Ytterligare några veckor tillbaka skrev tidningarna om hur skolledaren Hamid Zafar avslöjats med att skriva bland annat antisemitiska kommentarer på olika nätforum.

Judehat är inget nytt i Sverige. Redan på 1300-talet målades nid­bilder på judar på väggarna i Uppsala domkyrka. I Europa kulminerade antisemitismen i 1940-talets förintelseläger. Hatet har kommit från olika håll: från kristna, muslimer och sekulära. Till och med den socialistiska rörelse som jag själv tillhör har ibland misslyckats med att hålla den antisemitiska retoriken borta. Antisemitismen har sett olika ut i historien och på olika platser.

Idag är antisemitismen på frammarsch i europeiska länder som Polen och Ungern, men särskilt utbredd är den i Mellanöstern där såväl islamistiska som sekulära diktatorer använder sig av hat mot judar i den politiska propagandan.

Sverige har sedan decennier haft en stor invandring från Mellanöstern, vilket inneburit att människor som vuxit upp med antisemitiska konspirationsteorier och judehat omkring sig ska vara en del av och integreras i vårt samhälle. Självfallet är inte alla som kommer till Sverige antisemiter men det är det svenska samhällets ansvar att bemöta alla uttryck av antisemitism och diskriminering.

Jag har själv bott i tre olika länder i Mellanöstern och vet hur olika regimer reproducerar antisemitiska myter i sin propaganda. Falsariet ”Sion vises protokoll” cirkulerade i Mellanöstern före andra världs­kriget. Hitler och stormuftin Haj Amin al-Husseini kunde mötas i politiskt samförstånd genom sitt gemensamma judehat. Sayyid Qutb, som inspirerat både al-Qaida och Muslimska brödraskapet, är känd för sitt judehat.

En enkätundersökning som Forum för levande historia genomförde 2005 visade att 39 procent av de vuxna som betecknar sig själva som muslimer hade en systematisk antisemitisk inställning. Detta jämfört med fem procent för hela befolkningen. Samma mönster uppvisades också i myndighetens gymnasieundersökning för läsåret 2009–2010 som visade att 55 procent av de muslimska ungdomarna hyste övervägande negativa attityder till judar.

I en motion till riksdagen har jag krävt att regeringen ger Forum för levande historia i uppgift att följa upp dess undersökningar. Det är också angeläget att regeringen tillser att svenska skolor verkligen undervisar om antisemitism och Förintelsen.

I april 2020 fick Migrationsverket i uppdrag att förbereda en obligatorisk utbildning för asylsökande som ska starta redan vid ankomsten till Sverige. I min motion kräver jag att denna introduktionsutbildning måste innehålla en grundläggande introduktion i det svenska språket och samhället men också – som det står i skollagen – förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Denna skolform ska vara obligatorisk för alla asylsökande och regleras genom särskild läroplan och kursplaner. I dessa styrdokument ska frågan om antisemitismens uttryckas och konsekvenser ges en framträdande plats.

Regeringen ska ge Forum för ­levande historia i uppdrag att ta fram ett utbildningsmaterial till samtliga skolor, även den nya formen för SFI, som behandlar antisemitism och Förintelsen men också andra folkmord.

Amineh Kakabaveh 
Oberoende socialistisk riksdagsledamot och ordförande för Varken hora eller kuvad