Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Regeringen måste ta sitt klimatansvar

Bild: Bild: Patrick Pleul/picture-alliance/dpa/AP/TT

Dagens ETC

Regeringen kan som ägare fatta beslutet att Vattenfalls kolgruveprojekt i Tyskland ska avvecklas och därmed bespara jordens atmosfär stora mängder utsläpp som har brutala konsekvenser för människor både i dag och i framtiden, skriver debattörerna.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Häromdagen nåddes vi av ett besked som vi jobbat hårt för att avstyra. Vattenfall har hittat en köpare till sina kolgruvor och kraftverk i Tyskland.

Bolaget vill inte längre ha med den smutsiga ligniten att göra. De försöker intala sig själva att om de bara blir av med kolkraften så blir de ett miljövänligare företag. Vad köparen har för planer tycks inte ha med saken att göra. Köparen som de efter stor möda hittat är tjeckiska EPH, ett bolag med förskräckande miljöhistorik och tveksam ekonomisk moral.

Skulle du vilja göra din egen energi?

ETC Egen el kan ta fram ett förslag på solcellsanläggning utifrån dina förutsättningar.

EPH räknar med att kolkraften ska vara i drift till minst 2035 och kanske fram till 2050. Deras planer kommer tveklöst att leda till större CO2-utsläpp och mer förstörd miljö än det som en samlad miljörörelse förespråkat – en snabb och ordnad avveckling av kolkraften och ett stöd till de lokala omställningsplaner som finns i regionen.

Idag, vid Vattenfalls årsstämma, ligger frågan på regeringens bord. Den regering som för bara några dagar sedan undertecknade det historiska klimatavtalet som antogs i Paris. Det går inte att hedra Parisavtalet och samtidigt tillåta en försäljning och fortsatt exploatering av kolgruvorna i Tyskland. Om Sverige går med på detta kommer regeringens tal om att vara ett klimatföredöme att kläs i ett löjets skimmer eller än värre, ses som ett brott mot Parisavtalet.

Allt detta är viktigt men till slut handlar det om en enda sak – att försöka stoppa de klimatkatastrofer som gjort sig obehagligt påminda under de senaste månaderna. Temperaturstatistiken visar att vi redan nu tangerar det som världssamfundet satt som mål för klimatpolitiken fram till nästa sekelskifte – att den globala medeltemperaturen inte ska tillåtas överstiga + 1,5 grader jämfört med före industrialismen.

Vi är medvetna om att en omställningsplan istället för försäljning innebär kostnader för bolaget och uteblivna intäkter i statskassan. Försäljningen innebär av allt att döma också en förlust för Vattenfall på upp till 27 miljarder kronor. Sett till detta, och till bolagets omsättning, innebär en avveckling och omställning en nästan försumbar årlig kostnad för bolaget och skattebetalarna. Om bolaget aktivt medverkar i att stödja hållbara omställningsplaner för regionen kan det öppna för att kostnaderna vänds till nya möjligheter.

Det kan vara svårt att hitta en mer kostnadseffektiv utsläppsminskning än en snabb avveckling av Vattenfalls kolkraftsverksamhet i Tyskland. En avveckling hindrar som minst utsläpp av 1,2 miljarder ton kol från de ej exploaterade gruvorna, motsvarande 24 år av Sveriges totala utsläpp idag, till en kostnad om kanske ett par miljarder per år fram till 2030. Är det någon som har ett bättre förslag?

Ansvarige ministern Mikael Damberg (S) försöker gömma sig bakom att den tyska regeringen har ansvaret för utsläpp i Tyskland. Det är att undfly sitt ansvar. Regeringen kan som ägare fatta beslutet att Vattenfalls kolgruveprojekt i Tyskland ska avvecklas och därmed bespara jordens atmosfär stora mängder utsläpp som har brutala konsekvenser för människor både i dag och i framtiden. I slutet av dagen är det just det som räknas i klimatpolitiken – vilka utsläpp vi lyckas stoppa. Nu ligger ansvaret hos den svenska regeringen. Vi är införstådda med de ekonomiska omprioriteringar som ett klokt och långsiktigt beslut kan medföra, men vi accepterar inte ett klimatpolitiskt svek!

Minou Moon

ordförande i Fältbiologerna

Jonas Bane

Talesperson Klimataktion

Robin Zachari

Skiftet – demokrati i rörelse

Jan Strömdahl

ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen

Patrik Franke

Scenkonstgruppen

Eva Lenke

Fossil Free Stockholm

Johline Z Lindholm

PUSH Sverige

Ahmed Al-Qassam

PUSH Sverige