Hoppa till innehållet

Kollektivtrafik

Debatt: Regeringen har fastnat helt i priset vid pump

Bild: Erik Simander/TT

Dagens ETC

Regeringen överger både klimatmål och Sveriges resenärer med sitt ensidiga bilfokus. Nu krävs satsningar på kollektivtrafiken.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Svensk transportpolitik måste handla om mer än priset vid pump. Priset på bensin och diesel har helt dominerat debatten om transportpolitik sedan den SD-stödda regeringen kom till makten. Tidöpartierna har sänkt drivmedelsskatten och minskat inblandningen av biodrivmedel i stället för att leverera den plan för minskad klimatpåverkan som EU har beslutat om. 

Trots att många bor i tätorter fokuseras debatten på landsbygden och de som de facto inte har några alternativ till bil. För människor som bor i glesbygd förespråkar Miljöpartiet höjt grundavdrag och leasingcheck för utsläppsfria bilar. Men det kan inte bara vara bilisterna som ska kompenseras och vars resande ska subventioneras. Det är hög tid att också tala om alla de andra. De som faktiskt har eller borde ha tillgång till kollektivtrafik. 

Det är dags för storsatsningar på kollektivtrafiken. Resenärerna måste få ett större utbud och framför allt en pålitlig trafik. Tidöregeringen och Sverigedemokraterna lämnar här helt walk-over. Corona- och inflationskrisen slog hårt mot kollektivtrafiken. Offentliga medel måste tillföras för att bygga ut järnvägen, få bukt med förseningar, dåliga arbetsvillkor och inställd trafik. 

Ska de som väljer att resa tillsammans för att inte orsaka utsläpp eller de hushåll som är hänvisade till kollektivtrafiken för att de inte har råd att äga en bil bära hela omställningen genom höjda priser? 

Nej, det borde vara tvärtom. Klimatpolitiken måste gå hand i hand med en fördelningspolitik som minskar ekonomiska klyftor. 

De nästan fem miljoner bilarna i det svenska bilregistret är ojämnt fördelade. Samtidigt som en tredjedel av hushållen är utan bil har andra hushåll mer än en. Den största vinsten för transporteffektivitet och klimat uppnås genom att flytta transporter från bil till kollektivtrafik. En pålitlig och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för att alla oavsett inkomst ska kunna vara delaktiga i klimatomställningen.

Det är inte bara priset och hur många avgångar det finns som avgör om du kan resa kollektivt eller inte. Det är också kvaliteten och om du kan lita på trafiken som ett tillförlitligt resealternativ. Idag upplever många att det inte är så. Bristande punktlighet, avsaknad av framförhållning och indragen trafik dominerar bland de problem kollektivresenärer anger oavsett var i landet de bor. 

Miljöpartiet gick till val på stora satsningar på kollektivtrafik i hela landet. Vi vill ha ett Sverigekort så att alla ska kunna åka på en och samma biljett eller kort i hela landet. Vi vill också att de som pendlar med kollektivtrafiken ska gynnas ekonomiskt och kunna få månadskort via jobbet, utan att behöva skatta. Vi vill göra om reseavdraget på deklarationen så det gynnar pendling med kollektivtrafik mer. Vi vill att staten ska ta större ansvar för finansieringen så att omställningen kan gå snabbare. Därför finansierar vi i vår budgetmotion i riksdagen både en utbyggnad av trafiken och en prissänkning. 

En stor satsning på kollektivtrafiken är en investering i en rättvis klimatomställning. 

Det är dags att regeringen bygger ut järnvägen och tillför medel till kollektivtrafiken. Det är ett gemensamt ansvar att både minska klimatpåverkan och se till att människor kan ta sig till jobbet. En stor satsning på kollektivtrafiken är en investering i en rättvis klimatomställning. 

Ämnen i artikeln