Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Prisad aktivist: Rätten till bostad är en global kamp

Människorättsaktivisten S’bu Zikode har kämpat för värdiga bostäder i Sydafrikas kåkstäder i över 15 år.
Människorättsaktivisten S’bu Zikode har kämpat för värdiga bostäder i Sydafrikas kåkstäder i över 15 år. Bild: Bild: Michael Jaspan

Dagens ETC

I Sydafrika pågår en global kamp för allas rätt till en bostad. I fronten står en aktivist rotad i kåkstädernas fattigaste om­råden. Han heter S’bu Zikode. ­I onsdags tog han emot svenska regeringens Per Anger-pris för mänskliga rättigheter och demo­krati, som delas ut av Forum för levade historia. Zikode sätter ljuset på frågan: Vem har rätt till en bostad?
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Människorättsaktivisten Sibusiso (S’bu) Innocent Zikode har i över 15 års tid fört en orubblig kamp för de fattigas rätt till mark och värdiga bostäder i Sydafrikas kåkstäder. Rörelsen Abahlali base-Mjondolo som han leder har 85 000 medlemmar och ses i dag som den största radikala och sociala rörelsen i post-apartheids Sydafrika.

Rörelsen startades genom enskilda protester för de som bor i skjul uppförda på så kallade informella bosättningar. De saknar vatten, el och avlopp och lever under ofta livshotande villkor med risk för att drabbas av sjukdomar som TBC, hiv och covid-19. De tvångsförflyttas ständigt på grund av att deras boenden systematiskt förstörs och nedmonteras. Rädsla, hot och våld hör till deras vardag.

Rätten till bostad är en mänsklig rättighet, i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Samtidigt drivs människor ut från sina bostäder, ut från städerna, och rakt in i hemlöshet. Värdet på mark och bostäder går före människors behov av en bostad, ett värdigt hem, inte bara i Sydafrika utan i stora delar av världen.

Kampen för Sydafrikas fattiga och deras rätt till mark och bostad är global. Zikodes gräsrotsrörelse samarbetar internationellt över landgränser. Rörelsen är demokratiskt organiserad och med kvinnorna i frontlinjen. Engagemanget underifrån ses av styrande politiker som en hotande motpart i maktspelet om rätten till mark och bostäder.

Ingen människa väljer ett liv i fattigdom eller ett liv utan hem. Ändå är detta verklighet för miljontals människor i Sydafrika. Att Zikodes och rörelsens arbete uppmärksammas och att han nu tilldelas den svenska regeringens pris, sätter ljuset på frågan globalt om allas rätt till en värdig bostad.

Med anledning av årets Per Anger-pris ser vi bland annat att:

1. Sverige måste fortsätta att stärka det lokala civilsamhällets aktörer i deras kamp för mänskliga rättigheter i olika länder. När utrymmet för demokratiska organisationer och sociala rörelser minskar gör ideella krafter, på gräsrotsnivå, stor skillnad.
Här finns också organisationer som verkar för att förbättra
de bostadslösas situation.
Regeringen måste aktivt främja och stärka civilsamhällets krafter.

2. Sverige måste bidra till att den unga befolkningen på Afrikas kontinent får framtidsmöjligheter med utbildning, jobb och bostad. Cirka 60 procent är yngre än 25 år. De unga måste få utrymme och alternativ för att skapa sig en framtid. Det är en viktig internationell signal till det internationella samfundet.

3. Sverige måste ännu mer lyfta förebilder för unga generationer, inte bara i Sydafrika utan även i andra länder. Zikode visar att unga behöver förebilder för att stå emot i kampen för en rättvis politik, för att organisera sig i demokratiska rörelser, och för att lära sig använda sina demokratiska rättigheter.

När demokratiska värden i flera olika länder sviktar, då är det viktigt med enskilda förebilder, personer som samlar mod att stå emot antidemokratiska system. Det är människorättsaktivister som år efter år, trots hot och våld, kämpar för mänskliga rättigheter och demokrati i sina länder.

Diplomaten Per Anger var en förebild för sin tid under nazistregimens förtryck. Årets pristagare S’bu Innocent Zikode är en global förebild för vår tids fattiga och för dagens unga.

Louise Lindfors

generalsekreterare för Afrikagrupperna

Ingrid Lomfors

överintendent för Forum för levande historia

Per Anger-priset

Forum för levande historia har regeringens uppdrag att årligen dela ut Per Anger-priset. Det är den svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Priset instiftades 2004 för att uppmärksamma de insatser diplomat Per Anger gjorde under andra världskriget då han räddade ungerska judar undan Förintelsen. Afrikagrupperna har nominerat årets pristagare.