Debatt. .

2014-09-14 07:48
Artikelförfattarna ser kopplingar mellan skogsbranden i Västmanland och klimatforskares modeller om ökningen av extrema väder.  Bild: Jocke Berglund/TT
Artikelförfattarna ser kopplingar mellan skogsbranden i Västmanland och klimatforskares modeller om ökningen av extrema väder.

Prioritera miljöfrågan

Klimateffekterna slår redan idag hårdast mot de mest sårbara och maktlösa i världen – i hög grad kvinnor. Samtidigt står den rikaste tjugondelen av jordens befolkning för uppemot 80 procent av utsläppen. Klimatfrågan är en av framtidens största rättvisefrågor, skriver representanter från Klimatriksdag.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det är bara någon dag kvar till valet i ett Sverige som just har upplevt en på många sätt extrem sommar – värmeböljor, rekordartade åskväder, översvämningar och en historiskt stor skogsbrand. En ökning av just den här typen av extrema väder är i linje med klimatforskarnas modeller.   

I DN/Ipsos undersökning som presenterades i våras framgår att svenskarna tycker att klimat och miljö är de viktigaste valfrågorna, men som vanligt hamnar dessa i skymundan i debatten. Därför hölls i somras Sveriges första folkriksdag om klimat, Klimatriksdag 2014, i Norrköping.  Där visade 600 deltagare sitt stöd för en klimatpolitik som utgår från vetenskapen och för solidaritet med kommande generationer. Sju förslag lyftes fram som en ambitiös vägledning för en kommande regering:  

• Nya ägardirektiv till Vattenfall för 100 procent förnybar energiproduktion

• Nya regler för AP-fonderna för hållbara investeringar

• Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva – även prismässigt

• Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart

• Nationell satsning på utbildning för hållbar utveckling

• Genomför Klimatberedningens förslag från 2008, bland annat höjd koldioxidskatt, mer kollektivtrafik, grön skatteväxling

• En politik som siktar mot att halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod.

Förslagen överlämnades till representanter för alla riksdagspartier utom M och SD, vilka valde att utebli. Därefter har ett antal riksdagskandidater fått ta ställning till förslagen via en enkät. I Stockholms stad och län har drygt 530 nåtts av enkäten och drygt 70 av dem har svarat. MP, V och Fi uppvisar högst svarsfrekvens, medan endast ett fåtal från allianspartierna och S har svarat. Mest positiva är MP-, Fi- och V-kandidaterna. Enkätsvaren visar tydligt skillnaderna mellan partiernas klimatpolitik

I sina kommande beslut kan riksdagspolitikerna luta sig både mot en stark opinion och en allt tydligare klimatvetenskap. Forskarna är överens om att människans utsläpp är huvudorsaken till de senaste 60 årens uppvärmning och att vi riskerar katastrofala klimatförändringar om inte kursen läggs om omedelbart. Men rapporternas varningar har hittills inte avspeglat sig tillräckligt i den förda politiken. Idag ökar köttkonsumtionen. Utsläppen från vägtrafiken ökar och nya motorvägar planeras. Våra pensionspengar investeras i fossilföretag och statliga Vattenfall är på väg att gräva upp och bränna miljontals ton brunkol i sina tyska kraftverk.  

Frågor som ekonomi, jobb och välfärd dominerar fortfarande debatten men kommer att bli allt svårare att hantera om klimatet löper amok. I år har även kampen mot rasism och kvinnoförtryck aktualiserats. Även här behövs ett klimatperspektiv. I en värld med miljontals klimatflyktingar är det än viktigare att stå upp för humaniteten. Klimateffekterna slår redan idag hårdast mot de mest sårbara och maktlösa i världen – i hög grad kvinnor. Samtidigt står den rikaste tjugondelen av jordens befolkning för uppemot 80 procent av utsläppen. Klimatfrågan är en av framtidens största rättvisefrågor. 

Vi vill att klimatriksdagens grundläggande perspektiv ska prägla nästa mandatperiod. För att bygga ett tryggt, hälsosamt, fredligt samhälle, behöver alla politiker prioritera klimatfrågan. En klimatomställning kan bli det gemensamma samhällsprojekt som kan få samhället att blomstra, nu och i framtiden. 

Visa våra politiker att valet 2014 är ett klimatval!

Annika Elmqvist
ordförande Föreningen Klimatriksdag 2014

Samuel Jarrick
talesperson Klimataktion

 

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg, som du kan beställa i pappersformat här. Tidningen finns också i vår Androidapp och Ipad/Iphoneapp.

Vill du prenumerera för under 12 kronor numret? Skicka ett mejl till kundtjanst@etc.se.

Klimatriksdag

  • I klimatval 2014 kartläggs riksdagskandidaternas syn på Klimatriksdagens förslag. Arbetet presenteras på  www.klimatval2014.nu 
  • Klimatriksdagen i Norrköping 6-8 juni samlade över 600 människor från hela Sverige. De diskuterade drygt 220 inkomna förslag. Läs mer på www.klimatriksdag2014.se 
  • Vid bokmässan i Göteborg 25-28 september presenteras boken ”Världens första Klimatriksdag” av föreningen Ordfront och Klimatriksdag 2014. Den speglar Klimatriksdagens arbete och resultat. För mer information – kontakta info@ordfront.se