Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Politiker, de små kulturutövarna behöver er hjälp

Bild: Foto: TT/Fredrik Persson

Dagens ETC.

Glöm inte bort kulturlivets mindre aktörer i era åtgärdspaket i coronavirusets framfart. Den vädjan kommer från företrädare för flera mindre, kulturorganisationer och ideella kulturföreningar i dag.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Samhället utmanas nu av den rådande krisen kring Corona-viruset. Alla berörs. Kulturlivet påverkas på ett omfattande plan. Många som verkar inom kulturlivet påverkas stort av de åtgärder som sker och de regeringsbeslut som fattas. Vi har alla en stor förståelse för att det behövs starka åtgärder och att vi alla måste mobilisera och hjälpas åt. Det är många verksamheter som berörs akut, men också många som kommer beröras långsiktigt, där det är oerhört svårt att förutsäga såväl omfattning som konsekvenser i ett så här tidigt skede. Oron är stor och många i föreningslivet behöver nu hantera den uppkomna situationen.

Det breda och demokratiskt starkt förankrade ideella kultur- och föreningslivet är såväl en stark kraft som en skör struktur. Ofta vilar föreningslivet på en ideellt baserad grund, men även här har många föreningar också en roll som arbetsgivare, som arrangörer, kommunikatörer och som viktiga forum.

Föreningslivet utgör i sig en arena där människor möts och fyller ofta en viktig funktion som sociokulturella mötesplatser som skapar sammanhang och samhörighet. För många utsatta grupper i samhället kan föreningarna utgöra en viktig livlina. Exempelvis för unga människor är föreningslivet en viktig del i vardagen och en plattform för gemenskap. Det är också en trygghet för många som är särskilt känsliga för stora förändringar.

Kultursektorn skulle inte ha den bredd den har om det inte vore för det fria och breda kulturlivet, som ofta har sin förankring och bärkraft i föreningslivet. Vägen till allas delaktighet i kulturlivet går genom civilsamhället. Även Myndigheten för kulturanalys pekar i denna riktning i skrivelsen ”Kulturens geografi - Tillgång till kulturutbud i landets kommuner”. Samtidigt finns en hög medvetenhet om att det saknas kunskap om civilsamhällets strukturer och för många saknas adekvata strukturella stöd. Situationen har varit så under en lång tid och civilsamhället är försvagat och skört. Många har redan i dagsläget väldigt små marginaler som de balanserar på och det finns stor risk att krisen drabbar föreningslivet särskilt hårt. 

Det är dock lätt hänt att kulturdebatten fokuseras på de som är de största och de som har medlen och kanalerna för att nå ut. Det är viktigt att denna debatt också inkluderar ett ännu bredare perspektiv, där de mindre aktörerna också synliggörs. Det är denna infrastruktur som är bredden som bär spetsen och nu om någonsin behöver vi en stabil grund. 

Vi vädjar nu till beslutsfattare och tjänstepersoner, ni som verkar inom myndighet och förvaltning på såväl statlig, regional som framför allt lokal nivå att väga in dessa perspektiv när det beslutas om åtgärdspaket, stöd och subventioner, samt regler och restriktioner. Glöm inte bort kultur¬föreningarna och de ideellt burna organisationerna! Nu om någonsin behöver vi förtroende och resurser för att verka och göra det vi är bra på. Det ideella föreningslivet är och kommer att vara en bärande kraft och en del av lösningen.
////
Anna Rydborg, ordförande

Ax – Kulturorganisationer i Samverkan 

Gunnar Ardelius, Verksamhetschef
Ideell Kulturallians
 
Cristoffer Rosédius, ordförande
Kontaktnätet - Riksorganisation för ideella kulturföreningar
 
Hanna Hult Rosén, generalsekreterare
RUM – Riksförbundet Unga Musikanter

Andreas Wandegren, ordförande
SUB - Riksförbundet För Subkultur
 
Alexandra Hjortswang, förbundsordförande
Sverok – Spelhobbyförbundet
 
Henrik Almén, förbundsordförande
Ung Media