Hoppa till innehållet

Våld

Debatt: Politiken måste stärka civilsamhällets kraft

Manifestation för ökad trygghet och mot våldet i Södertälje förra året.

Manifestation för ökad trygghet och mot våldet i Södertälje förra året.

Bild: Henrik Montgomery/TT

Dagens ETC.

Ett tryggt hem är något av det viktigaste i en människas liv. Nu ökar otryggheten och under allt för lång tid har kriminaliteten tillåtits förpesta tillvaron i alldeles för många kvarter.

Vi är innerligt trötta på våldet och kraftsamlar därför i hela landet genom att bjuda in hela Sverige att trygghetsvandra med oss i november. Den svenska historien är fylld av bevis på att civilsamhället kan flytta berg, skriver en rad debattörer från Hyresgästföreningen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Våra kvarter och bostadsområden är platser där vi lever våra liv, har ett familjeliv och möter livets med- och motgångar. Vi hyresgäster ser med stor oro på hur våra barn dras in i kriminalitet och hur kriminella får skapa otrygghet i våra områden. Hyresgäster upplever ofta mer otrygghet än andra. Faktum är att var femte hyresgäst till exempel tycker att de gemensamma utrymmena känns otrygga. En av tio hyresgäster – framför allt barnfamiljer – har någon gång funderat på att flytta på grund av otrygghet i området. Det är tre gånger fler än motsvarande grupp i villa.

När politiken har varit alltför saktfärdig att hitta gemensamma lösningar för att stävja kriminaliteten så är det i många fall civilsamhället som klivit fram. Nattvandrande mammor, frivilliga läxhjälpare och många fler aktiviteter lappar och lagar hålen som uppstått där välfärdssystemen monterats ned och samhället dragit sig tillbaka. 

I civilsamhället finns en stark inneboende kraft och motor för förändring. Den svenska historien är fylld av bevis på att civilsamhället kan flytta berg. 

Men det är oroande att det svenska civilsamhället inte är lika starkt som förut. I en tid när alla goda krafter behövs är det därför mycket oroande att medlen att stärka civilsamhället blir färre. Fortsätter vi försumma civilsamhället så är det ännu en del av samhället som backar undan, ännu en motståndskraft som eroderar. Ska vi få stopp på otryggheten och kriminaliteten behövs hela samhället. 

Vi hyresgäster och alla vi som är aktiva inom föreningsliv- och civilsamhälle kommer göra vårt för att öka tryggheten. Problemet är att resurser inte finns för att göra alla de aktiviteter som kan öka tryggheten i områdena. Regeringen missar en stor potential här. 

Vi anser därför att man borde inrätta en trygghetsfond på 300 miljoner kronor som föreningslivet kan söka för att skapa aktiviteter för att öka tryggheten. Det kan vara aktiviteter som att idrottshallar håller nattöppet och har fotbollsturnering. Fler läxhjälpsaktiviteter och mycket mer.

När vuxna är ute på stan, när föreningslivet engagerar unga och när vi alla hjälps åt lämnas mindre utrymme tomt för kriminella att utnyttja. 

Under november månad kraftsamlar vi i Hyresgästföreningen vårt trygghetsarbete i hela landet för att skapa mer trygghet. Vi har en lång stolt tradition av att trygghetsvandra och vi välkomnar andra att gå med oss. När vi trygghetsvandrar ökar vi tryggheten i våra kvarter. Tillsammans med polis, fastighetsbolag och andra organisationer ökar vi vår synlighet samtidigt som vi hittar stora som små åtgärder för att öka tryggheten direkt. En mörk park kan lysas upp. En hög buske kan klippas ned. Trasiga lysrör i tvättstugan kan bytas ut.

Hela samhället behövs för att vända den situation vi nu står i. Vi och resten av civilsamhället kommer göra vår del för att skapa tryggare samhälle. Nu hoppas vi att politiken ser möjligheten att stärka allt det goda samhället som finns och ta chansen att utnyttja denna enorma kraft.

00:00 / 00:00