Hoppa till innehållet

Jämställdhet

Debatt: Pappor som separerar lämnas ofta utan stöd

”Vi har som samhälle allting att vinna på att satsa på stöd till pappor redan när första barnet ska födas. Pappor måste sluta ses som andrahandsföräldern”, skriver debattörerna.

”Vi har som samhälle allting att vinna på att satsa på stöd till pappor redan när första barnet ska födas. Pappor måste sluta ses som andrahandsföräldern”, skriver debattörerna.

Bild: Martina Holmberg/TT

Dagens ETC.

För många föräldrar är en separation en av de tuffaste livskriserna att hantera och barn riskerar att hamna i kläm i destruktiva konflikter. En ny undersökning från Män, gjord av Ipsos, visar att åtta av tio pappor hade konflikter vid separationen men att endast två av tio fick information om stöd. Det här kan leda till att barn far illa att risken för våld ökar, skriver Shahab Ahmadian och Jens Karberg på organisationen Män.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Omkring 50 procent av alla giftermål i Sverige slutar i skilsmässa (SCB, 2019). En separation är tuff för alla inblandade och det kan leda till att barn drabbas av vuxnas konflikter. Vi vet att risken för våld mot kvinnor och barn ökar i samband med separationer. Vi ser också att många fastnar i konflikterna. 

Allvarliga konflikter mellan föräldrar i samband med en separation medför ofta negativa konsekvenser, inte minst för barnen. Svåra och långvariga konflikter mellan föräldrar påverkar barnens hälsa och utveckling negativt, både på kort och lång sikt. För att främja barnets bästa och ge barnet goda uppväxtvillkor är det viktigt att ge stöd tidigt till föräldrarna.

Undersökningen visar att nästan hälften av papporna önskat stöd i samband med sin separation men endast två av tio pappor fick information om tillgängliga stödresurser. Den största barriären till att söka stöd är att pappor inte vet vart man kan vända sig (53 procent) eller att man saknar ork (43 procent). Här har vi som samhälle missat en chans att fånga upp dessa krisande familjer och barnen är de största förlorarna. 

Vi vill därför se bättre insatser riktade till pappor, vilket skulle minska både barn och föräldrars lidande. 

Organisationen Män kräver därför att socialministern Jakob Forssmed (KD) och jämställdhetsministern Paulina Brandberg (L):

• Avsätter riktade medel för stöd till att alla föräldrar, oavsett kön, kallas regelbundet till Mödra- och barnhälsovården.

• Säkerställer att regioner och kommuner tydligt informerar föräldrar var de kan vända sig för att få stöd i samband med separationer.

• Tar fram en handlingsplan för att identifiera högriskfall där separationer kan leda till mäns våld mot kvinnor och barn.

Ipsos-undersökningen visar att många män mår sämre efter separationen (60 procent). Var fjärde pappa upplever separationen som mycket svår. I flera fall skulle ett stöd både hjälpa familjer i den akuta krisen och även förebygga våld. Genom forskning vet vi att våld ofta börjar eller eskalerar i samband med separationer. Framför allt är det våld mot barn och mammor men vi ser i vår undersökning att även pappor drabbas. 

Vi ser att tidiga insatser som brett scannar efter svårigheter ger möjlighet att agera mot våld mot barn och vuxna men det möjliggör också att ge ett adekvat stöd för att göra separationer mer konstruktiva.  

Våra barn behöver det.

Vi har som samhälle allting att vinna på att satsa på stöd till pappor redan när första barnet ska födas. Pappor måste sluta ses som andrahandsföräldern. Genom ett jämlikt föräldraskapsstöd med tydliga insatser för att nå pappor främjar vi jämställda föräldraskap och förebygger destruktiva separationer och våld. Våra barn behöver det.

00:00 / 00:00