Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Pandemin visar skolan hur det kan bli bättre för kroniskt sjuka

I många fall underlättar digital undervisning studierna för elever med kroniska sjukdomar. Skolorna bör därför kunna erbjuda distansundervisning även efter pandemin, menar debattörerna.
I många fall underlättar digital undervisning studierna för elever med kroniska sjukdomar. Skolorna bör därför kunna erbjuda distansundervisning även efter pandemin, menar debattörerna. Bild: Berit Roald/NTB/TT

Dagens ETC

Många elever med kronisk sjukdom har svårt att vara på plats fysiskt i skolan och ta del av den traditionella undervisningen. Vi kräver därför att politiker ger skolorna möjlighet att erbjuda dessa elever alternativ närvaro, till exempel genom digital undervisning.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Många barn och unga lever med kroniska, och dessutom osynliga, sjukdomar såsom allergier, reumatiska sjukdomar och mag- och tarmsjukdomar. De är inte smittsamma virus men kan vara begränsande och isolerande i många andra avseenden. Andningsbesvär, klåda, begränsad rörelseförmåga, smärta, frekventa toalettbesök och sjukdomsrelaterad trötthet är bara några exempel på vad många unga elever påverkas av varje dag.

Att leva med en kronisk sjukdom gör en inte mindre ambitiös och många elever tvingar sig idag till skolan trots svåra sjukdomsbesvär. Belastningen och stressen av detta leder till att elever inte orkar prestera. Många tvingas läsa om årskurser eller når inte de betyg de strävar mot på grund av sina sjukdomar. I hemmet däremot, fritt från allergener, nära till toalett, och med möjlighet att anpassa arbetsställning och antalet pauser, kan eleven istället rikta energin till att utföra sina skoluppgifter. När elever idag behöver stanna hemma missar de värdefull undervisning som de hade kunnat delta i om det vore möjligt att närvara digitalt istället för fysiskt.

Att vara delaktig i sina studier lägger grunden för arbetslivet och banar väg för en bra framtid. Det betydelsefulla är inte var eleven tar del av undervisningen utan att det är anpassat efter elevens förutsättningar, behov och hälsa. Givetvis fyller skolan också en viktig social funktion i många ungas liv. Digital närvaro kan förvisso inte ersätta det fysiska mötet fullt ut men innebär betydligt mer delaktighet än vad frånvaro gör. 

Under många år har ett stort antal elever med kroniska sjukdomar fått höra att det inte är möjligt att erbjuda digital undervisning men under rådande pandemi har vi sett hur skolor ställt om på ett fåtal dagar. Den 1 augusti 2020 ändrades skollagen till att tillåta distans- och fjärrundervisning i fler fall än tidigare. Vi menar dock att digital undervisning bör få användas än mer flexibelt. Under året har vi sett flera goda exempel på digital verksamhet. Alternativ närvaro bör inte ses som en dålig sista utväg utan ett gott komplement för att ge elever goda förutsättningar att delta i undervisningen.

Vi efterfrågar inte att all utbildning ska ske på distans i framtiden eller att det ska ses som en bättre eller billigare lösning än att förändra och anpassa skolmiljön utifrån elevers behov. Vi önskar däremot att lärare tillsammans med elever skapar en gemensam plan för elevens skolgång under de dagar eller perioder då den kroniska sjukdomen begränsar.

Därför vill vi nu uppmana politiker att visa att ni tar ansvar för elevers hälsa och skolgång. Gör det möjligt för skolor att erbjuda distansundervisning för de individer som av olika skäl mår bättre av att ibland ta del av undervisningen hemma. Tills dess, uppmanar vi också skolpersonal att göra det ni kan för att alla elever ska få ta del av undervisningen. För allas rätt till likvärdig utbildning även efter pandemin.

Beatrice Larsson

vice ordförande Stolta magar

Cajsa Helin Hollstrand

ordförande Unga reumatiker

Freja Anckers

ordförande Unga allergiker