Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Otäck syn på funktionshinder

Dagens ETC.

Det är oroande, men inte förvånande när Kalla fakta avslöjar att kommunerna försöker undvika att ge stöd enligt LSS, anser Henrik Petrén från RBU, Riksföreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

De senaste åren har stödinsatser för personer med funktionshinder allt oftare dragits in helt godtyckligt. Det är därför oroande, men inte förvånande när Kalla fakta avslöjar att kommunerna försöker undvika att ge stöd enligt LSS, anser Henrik Petrén från RBU, Riksföreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Kalla Faktas program Avslag till varje pris (10/11 2013) om hur kommuner med hjälp av konsulter försöker undvika att ge stöd åt personer med funktionsnedsättning måste bli en riktig larmklocka för ansvariga politiker på såväl kommunal som nationell nivå.
Programmet visar en otäck bild av Sverige 2013 där personer med funktionsnedsättning betraktas som en belastning snarare än en resurs. Kommunala tjänstemän på kurs får lära sig att det handlar om ”en förhållandevis liten grupp som äter mycket pengar”.

Vi önskar att vi kunde säga att vi är förvånade, men det är vi inte. Däremot mycket oroade. Den som söker samhällets stöd bemöts alltför ofta med ifrågasättande och betraktas som en motpart. I själva verket ska det vara precis tvärtom. Våra kommunala tjänstemäns uppgift är att förmedla medborgarna det stöd som kan behövas i olika livssituationer och som vi därför gemensamt har beslutat om.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. Samtliga dåvarande riksdagspartier stod bakom lagen med rättigheter för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Lagen ska garantera dessa personer stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. LSS är en rättighetslag där ekonomiska överväganden inte får ligga till grund för besluten.

Under de senaste åren har vi sett en mycket oroande utveckling där insatser enligt LSS på ett godtyckligt sätt har dragits undan. Människor som under många år har haft insatser enligt lagen bedöms plötsligt, utan att något förändrats i hälsotillståndet, inte längre ha en betydande funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd. Insatser dras in, helt eller delvis.
Det är dags att återställa tillämpningen av LSS till de ursprungliga intentionerna. Nu behövs mer än någonsin modiga politiker som kliver fram och står upp för allas lika värde. Vem blir först att anta utmaningen?

Ingrid Näsman Björk
ordförande för RBU i Stockholms län
Henrik Petrén
Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar

00:00 / 00:00