Hoppa till innehållet

Smålands Folkblad

Debatt: Ordning och reda på arbetsmarknaden

Otryggheten breder ut sig, skriver Kjell-Åke Trygg. BILD: CLAES SANDEN/KRISTIANSTADS KOMMUN
Otryggheten breder ut sig, skriver Kjell-Åke Trygg. BILD: CLAES SANDEN/KRISTIANSTADS KOMMUN

Smålands Folkblad.

Det krävs en handlingsplan för att stoppa lönedumpning och utnyttjande av arbetskraft, skriver Kjell-Åke Trygg.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Smålands Folkblad som står för åsikten.

Det krävs en handlingsplan för att stoppa löne­dumpning och utnyttjande av arbetskraft, skriver Kjell-Åke Trygg.

Nyligen presenterade Social­demokraterna och LO tio ordningsregler för svensk arbetsmarknad. Bakgrunden är de uppluckringar av arbetsrätten, hög arbetslöshet som den alliansledda regeringens passivitet åstadkommit. ­Alliansen har bedrivit en politik som med­vetet bidragit till att otryggheten breder ut sig och de har dessutom kapitulerat med att klara jobben.

Det är mångas övertygelse att det krävs en handlingsplan för ordning och reda på svensk arbetsmarknad för att stoppa lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft. Det kan inte uttryckas tydligt nog att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner. Att Socialdemokraterna och LO är eniga om en handlingsplan är mycket välkommet och bådar gott för svensk arbetsmarknad i framtiden.

Att värna och utveckla den svenska modellen, bekämpa arbetslösheten och förbättra villkoren på arbetsmarknaden är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Målet ska givetvis vara att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Handlingsplanen går i korthet ut på:

1. Att Lex Laval ska rivas upp och svenska kollektivavtal ska gälla som lön och anställningsvillkor för alla som ­jobbar i Sverige.

2. Att alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här.

3. Arbetstagare från tredje­land måste försäkras ­kollektivavtalsenliga ­arbetsvillkor.

4. Att lagstiftningen kring F-skatt förstärks.

5. Att Lagen om offentlig upphandling ändras så att det finns möjlighet att ställa sociala krav, däribland krav på kollektivavtal, till fullo kan tillämpas även i Sverige.

6. Att Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att det blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadig­varande arbetskraftsbehov.

7. Att det antas lagstiftning för att säkerställa uppdrags­givares/huvudentreprenörs ansvar för entreprenad­kedjor.

8. Att månadsredovisning av anställdas skatter och ­arbets­givaravgifter ska införas och ske individuellt och inte, som i dag, med en totalsumma.

9. Att personalliggare för byggbranschen i kombination med oannonserade kontroll­besök skyndsamt ska införas.

10. Det ska vara konkurrensneutrala villkor inom åkeri­näringen.

Kjell-Åke Trygg
Byggnads

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00