Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Öppet brev till inkommande regering

"Vi kräver nu av vår nya regering att den helt bryter med den asylpolitik dess företrädare stått för", skriver dagens debattörer.
"Vi kräver nu av vår nya regering att den helt bryter med den asylpolitik dess företrädare stått för", skriver dagens debattörer. Bild: Foto: Henrik Montgomery / TT

Dagens ETC

Ta hand om konsekvenserna av den tidigare asylpolitiken!
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Sverige idag: Ett skuggsamhälle av asylsökande afghanska barn och ungdomar. Tusentals som är utan hemvist, utan bidrag, som hoppas på uppehållstillstånd för fortsatta studier. Minst 4 000 ungdomar som inte omfattas av gymnasielagen, där merparten har förlorat sitt juridiska stöd och lever utan bidrag från samhället. 

De började komma i större antal under våren och sommaren 2015, flera tillkom i början av 2016. Idag lever de i Sverige sedan tre år eller mer, har lärt sig svenska och försökt förstå vårt samhälle för att kunna leva och arbeta här. De förvägras arbetstillstånd, många tvingas därför in på den svarta marknaden. Droger sprids, det lättar på ångesten och underlättar för olagliga handlingar – allt för att de ska kunna överleva här. Alternativet, hemlöshet i Kabul med ständig risk att dödas för att man tillhör en etnisk grupp eller en gren av islam, är värre.

Därför blir de kvar. Därför behöver vi, vår regering och civilsamhället, gemensamt skapa en lösning där de kan integreras och bli goda samhällsmedborgare. 

Detta är det enda realistiska svaret. Att begära av gränspolisen att den ska hitta, förvara och utvisa många tusen asylsökande är orealistiskt. De har som barn gjort en farofylld resa och lyckats nå Sverige, de har i många fall utsatts för en helt rättsosäker behandling av Migrationsverket, fått sin ålder godtyckligt uppskriven, fått avslag på grunder som en noggrann domstol aldrig hade accepterat.

I Afghanistan gör talibanerna ständigt nya framryckningar, med dödandet ofta riktat direkt mot hazarer och shia-muslimer – en stor majoritet av de asylsökande tillhör dessa kategorier. Forskare (t.ex. prof. William Maley, Australian National University, “On the return of Hazaras to Afghanistan” Expert opinion 13 november 2018) har nyligen sagt att ingen ska deporteras under de villkor som idag råder i Afghanistan.

Trots dessa varningar fortsätter Migrationsverket och gränspolisen oförtrutet att deportera barn och unga till Kabul. Där saknas det ordnade mottagande Migrationsverket ska ansvara för. Där saknar regimen helt de resurser som behövs för att ta emot och hjälpa dem. Oerhört många landar i misär, drogmissbruk, kriminalitet. Deras hemorter har ofta övertagits av folk av annan etnisk eller religiös tillhörighet; att ”återvända hem” är en chimär.

Vi kräver nu av vår nya regering att den helt bryter med den asylpolitik dess företrädare stått för, och med omedelbar verkan:

• Ger uppehållstillstånd till de asylsökande afghanska barn/unga som vistats i Sverige sedan minst ett år tillbaka

• Beslutar om medel till landets kommuner för att ge dessa barn/unga bostad, överlevnadsbidrag och tillgång till hälsovård, skola och utbildning

• Ger de unga tillstånd att arbeta under skolloven, de vuxna tillstånd att söka jobb på arbetsmarknaden – en viktig åtgärd både för självförsörjning och för deras integration i samhället.