Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Om vi har rättigheter har vi väl också skyldigheter?

”Jag tror att om vi fortsätter rikta fokus på rättigheter kommer egoismen ta över och sakta kommer solidariteten suddas ut,” skriver debattören. 
”Jag tror att om vi fortsätter rikta fokus på rättigheter kommer egoismen ta över och sakta kommer solidariteten suddas ut,” skriver debattören.  Bild: ETC Media

Dagens ETC.

Barn ska veta sina rättigheter och det är förskolans och vårdnadshavares uppgift att ge dem stöd. Det är vårt uppdrag som medborgare och samhälle att uppmärksamma barn om rätten till inflytande, rätten till delaktighet, till liv, rätten till utbildning och rätten till lika värde.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Många förskolor har sedan länge arbetat med barnkonventionen som en del av sitt förhållningssätt och för det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten. Barnkonventionen som innehåller 54 artiklar om barns rättigheter och som finns implementerat i 196 länder (källa: Unicef) kommer inom en snar framtid också vara lag i förskolor i Sverige.

Barn som under många år setts som oskrivna blad och sköra av vuxenvärlden får äntligen den plats och den respekt som de har rätt till.

”Stopp min kropp!” har ett stort genomslag och sätter pris på individens okränkbarhet och värde. Jag är säker på att detta kommer att göra skillnad för vilka samhällsmedborgare vi skapar och möter på våra gator.

För mig är det värdefullt att fortsätta utbilda och samtala med barn om deras rättigheter med hjälp av läroplan och barnkonventionen i mina kommande yrkesår som förskollärare.

Lika mycket som jag vill prata om rättigheter vill jag också prata om skyldigheter tillsammans med barnen. Skyldigheten att ingripa om vi ser att någon far illa, skyldigheten att visa respekt och omsorg för sina medmänniskor eller skyldigheten att ta ansvar för de handlingar vi gör.

Om vi inte pratar högt om skyldigheter tror jag att vi löper stor risk för att morgondagens medborgare glömmer bort det kollektiva ansvaret. Vi måste ställa oss frågan: ”Hur kan jag bidra eller påverka att en situation som inte rör mig blir bättre för någon annan?”

Allting behöver inte vara svart eller vitt utan det måste finnas en balans mellan rättigheter och skyldigheter. Jag tror att om vi fortsätter rikta fokus på rättigheter kommer egoismen ta över och sakta kommer solidariteten suddas ut.