Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Ökad mobbning och sexuell exploatering när barn är hänvisade till nätet

Bild: Foto: Anders Wiklund / TT

Dagens ETC

När barn i högre utsträckning är hemma till följd av coronaviruset ökar risken för nätmobbning, kränkningar, övergrepp och våld mot och mellan barn och unga. Nu förstärker Friends och ECPAT sitt stöd till barn med bland annat en ny stödlinje. Men vi kräver också insatser från regeringen. Det skriver Maja Frankel, generalsekreterare Friends och Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Bra och trygga relationer till vuxna, både i och utanför den egna familjen, skyddar barn och unga mot mobbning, kränkningar och övergrepp. Många barn som blir utsatta kommer inte att berätta om det för sina föräldrar. Därför är andra vuxna i barns närhet viktiga. Med coronaviruset följer stängda idrotts- och fritidsverksamheter och många barn är hemma från skolan. Det leder till att det sociala stödet från vuxna utanför den egna familjen minskar kraftigt. Vuxnas stöd måste nu öka på andra sätt för att överbrygga den fysiska, sociala distansering som är nödvändig för att stoppa spridning viruset.

Forskning och erfarenhet om liknande skeenden visar att de redan utsatta barnen blir ännu mer sårbara i oroliga tider. Även Folkhälsomyndigheten och Skolverket lyfte detta i sina riktlinjer till skolorna med anledning av covid-19 och varnade för att otryggheten ökar.

Vi har i vår löpande dialog med skolor, polis och andra organisationer tagit del av många exempel den senaste tiden. Friends har blivit kontaktade och stöttat grupper där barn blivit utsatta för rasism och kränkningar. ECPAT har redan sett att förövare utnyttjar situationen som en möjlighet att komma i kontakt med barn på nätet.

För många barn är skolan en särskilt viktig plats där det finns vuxna runtomkring som ser och agerar. Det behöver vi kompensera för nu. Inte minst för alla barn och unga som inte har ekonomiska eller teknologiska resurser att delta i skolarbetet och umgänge på distans. De riskerar att hamna utanför både undervisningsmässigt och socialt.

Friends och ECPAT gör nu ett antal insatser för att möta de nya behoven:

• Vi utökar vår rådgivning och vårt direkta stöd till vuxna som arbetar med barn och unga, till vårdnadshavare och direkt till barn.

• ECPAT har öppnat en särskild stödlinje där barn och unga kan få hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp. Stödlinjen har nummer 020-112 100 och är gratis.

• Vi har snabbat upp processen när det gäller att digitalisera vårt utbud och nå ut till fler. Friends bjuder in till ett webbinarium för vårdnadshavare och omsorgspersoner om hur de kan motverka mobbning på nätet. ECPAT har sammanställt råd till vuxna i barns närhet.

Nu vill vi också se insatser från regeringen för att minska barns och ungas utsatthet i den uppkomna situationen.

Vi vill se:

• Riktade stödinsatser till organisationer i civilsamhället med ansvar för barnrättsfrågor.

• En satsning på vårdnadshavare, skolpersonal, idrottsledare och andra vuxna som arbetar med barn, för att stärka deras förmåga att alltid agera och arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar, på nätet och i de verksamheter där de verkar.

• En nationell strategi för att motverka våld mot barn. Eftersom våld mot barn förekommer brett i vårt samhälle och kan se ut på olika sätt, måste problemet angripas med breda insatser. För det krävs en nationell strategi. Till en övergripande strategi behövs också konkreta handlingsplaner.

De sociala kontakterna via nätet blir nu fler och särskilt viktiga även för barn och unga. Därför behöver vi stärka barnen att agera inkluderande och vi måste finnas där som vuxna. Vi tar vårt ansvar, och vi förväntar oss att Sverige tar sitt ansvar för att minska barns och ungas utsatthet i en tid när coronaviruset utmanar hela vår samhällsmodell.

//////

Maja Frankel, generalsekreterare Friends

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT