Debatt. .

2017-10-30 08:00
”Miljöpartiet kämpade länge i motvind mot större partier gällande vapenexporten”, skriver dagens debattörer. Bild: Johan Nilsson/TT
”Miljöpartiet kämpade länge i motvind mot större partier gällande vapenexporten”, skriver dagens debattörer.

Nu skärper vi reglerna för vapenexporten

”Det nuvarande regelverket är från 1992 och behöver uppdateras. Vi måste kunna säkerställa att svensk vapenexport inte bidrar till krig och förtryck i vår omvärld. ”

Förra veckan presenterade regeringen en proposition för att tydligt begränsa vapenexporten till icke-demokratier. När den antas blir Sverige världens första land med ett demokratikriterium för vapenexport.

Även om Miljöpartiet hade velat gå klart längre, med ännu skarpare regler, är det en stolt dag när vi ser våra idéer resultera i handling. Men framför allt är det en viktig dag för demokratikämpar runtom i världen som hädanefter löper mindre risk att behöva möta svenska vapen i händerna på sina förtryckare.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Även om det var långt ifrån den första vapenexport-skandalen så visade avslöjandet år 2011 om den planerade vapenfabriken i Saudiarabien att regelverket inte fungerade som det var tänkt.

Det nuvarande regelverket är från 1992 och behöver uppdateras. Vi måste kunna säkerställa att svensk vapenexport inte bidrar till krig och förtryck i vår omvärld. Efter en parlamentarisk utredning har vi nu hittat en bred enighet om de nya skarpare kraven för vapenexport. Det gör det svårare för framtida regeringar att bryta mot eller ändra regelverket.

Miljöpartiet kämpade länge i motvind mot större partier gällande vapenexporten. Trots att opinionsmätningar gång på gång har visat att uppåt 80 procent av svenskarna delar vår uppfattning om att vapenexport till icke-demokratier, länder som är i krig eller kränker mänskliga rättigheter inte borde tillåtas.

Men skam den som ger sig – ­regelskärpningarna som nu kommer visar att vårt envisa arbete har gett resultat. Miljöpartiet hade som sagt velat gå klart längre med ännu skarpare krav, men vi är stolta över att Sverige nu tar några tydliga steg i rätt riktning. De viktigaste förändringarna är:

– Införande av ett demokrati­kriterium. Om det är stora demokratiska brister i landet som vill köpa svenska vapen ska detta vara ett hinder för att tillstånd till export ska ges. Ju sämre den demokratiska situationen i landet är desto mindre utrymme ska det finnas att ge tillstånd.

– Skarpare krav på respekt för mänskliga rättigheter. Sedan tidigare finns det hinder för att sälja vapen om det förekommer ”grova och omfattande” kränkningar av mänskliga rättigheter i ett land. Denna formulering ändras nu till ”allvarliga och omfattande”. Det innebär att kraven på mänskliga rättigheter stärks.

– Ökat politiskt ansvar. Om det finns avsevärda säkerhetspolitiska skäl kan tillstånd för export ändå ges. Här hade vi i Miljöpartiet velat gå längre och förbjuda vapenexporten till icke-demokratier helt och hållet. Men, en bärande del i det överenskomna förslaget är att fler svåra och kontroversiella ärenden ska avgöras av regeringen.

Då kan väljare ställa politiker till svars, istället för att beslutet tas av en anonym myndighet.

– Skärpta krav för följdleveranser. Till större vapensystem är det vanligt med följdleveranser, att reservdelar och olika uppdateringar fortsätter att säljas långt efter det ursprungliga köpet.

Färre produkter kommer nu att kunna räknas som följdleveranser och uppföljningar ska göras regelbundet för att säkerställa att situationen i mottagarlandet inte har försämrats.

– Hänsynstagande till ”politik för global utveckling”
Sverige har en princip om att de beslut vi fattar inte ska gå stick i stäv med vår ambition om att bidra till en rättvis och hållbar utveckling i världen. Nu tydliggörs att vapenexporten ska prövas enligt dessa kriterier.

De skärpta kraven för demokrati och mänskliga rättigheter som vi nu kan presentera i regering är viktiga steg för att förhindra att svenska vapen hamnar i fel händer.

Det kan tyckas självklart, men det behöver uppenbarligen sägas: Varorna Sverige exporterar ska skapa nytta – inte förödelse. Sverige ska göra gott i världen.

Pernilla Stålhammar och Bodil Valero (MP) 
Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson (MP). Europaparlamentariker och f d ledamot av utredningen om krigsmaterielexport (MP).