Debatt. .

2019-10-18 04:00
Ylva Johansson blir ny migrationskommissionär i EU. ”Välkommen till nya jobbet, nu är det dags att växla upp arbetet med att stoppa människohandeln vid EU:s gränser och ge omedelbart skydd åt de barn som är mest utsatta”, skriver debattörerna. Foto: Naina Helén Jåma/TT
Ylva Johansson blir ny migrationskommissionär i EU. ”Välkommen till nya jobbet, nu är det dags att växla upp arbetet med att stoppa människohandeln vid EU:s gränser och ge omedelbart skydd åt de barn som är mest utsatta”, skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Nu måste EU ta krafttag mot människohandel

I dag på EU-dagen mot människo­handel vill vi uppmana Ylva Johansson, ny migrationskommissionär, ge de tusentals barn som utsätts för trafficking en väg ut från exploatering och människohandel längs Europas gränser. Det skriver Åsa Widell från
Sverige för UNHCR och Jacob Flärdh från Child 10.

Ylva Johansson blir ny kommissionär med ansvar för migration- och inrikesfrågor. Det är en tung portfölj som innebär att hon bland annat blir ansvarig för omfördelning av flyktingar och gränskontroller – och därmed även de barn och unga som tvingats på flykt till Europa.

Välkommen till nya jobbet, nu är det dags att växla upp arbetet med att stoppa människohandeln vid EU:s gränser och ge omedelbart skydd åt de barn som är mest utsatta. Under de senaste månaderna har situationen för barn på flykt kraftigt förvärrats i delar av Medelhavsområdet och risken för exploatering och människohandel ökar. Tusentals barn är försvunna och befinner sig helt utanför de bristfälliga övervakningssystemen. De tvingas leva i en värld av övergrepp, utan att någon vet att de är saknade. Här har EU har ett stort ansvar för den bristande fördelning av barn och unga som tvingats fly och tagit sig till Europa. När medlemsländerna inte kan enas om de allra mest utsatta är det hög tid att frågan om trafficking och människohandel med barn lyfts högre på den politiska agendan.

I dag på EU-dagen mot människo­handel uppmanar vi att den nya kommissionären:

• Driver på för en särskild överenskommelse med omedelbar fördelning av de barn som löper störst risk att utsättas för trafficking.

• Att EU och enskilda mot­tagarländer stärker arbetet med att identifiera barn i risksituationer, och motverkar att barn som flyr eller smugglas in i Europa försvinner och säljs som sexslavar, tiggare eller för kriminalitet.

• Inför ett gemensamt arbete för att identifiera och skydda de barn som försvinner i Europa där redan genomförda insatser visat på stora behov av europeisk samordning, kontroll och skydd för barn som ­riskerar att försvinna, inom och mellan EU-länder.

• Att EU i migrationsavtal med tredje land stärker kraven på skydd mot, samt kontroll och uppföljning av, övergrepp, våld och exploatering av barn samtidigt som avtalen måste kräva förbättrade skyddssystemen som förebygger människohandel med barn längs Europas kuster.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har lång erfarenhet av aktivt arbete längs migrationsvägarna mot Europa för att identifiera och skydda barn och unga som är eller riskerar att bli ­offer för människohandel och exploatering. Både enskilt och i samarbete med lokala organisationer driver UNHCR omfattande projekt för att stärka barns skydd under flykten. Tillsammans med gräsrotsorganisationer och andra ideella krafter är detta oftast de enda skyddsinsatserna som görs för att minska risken att barn utsätts för sexuell exploatering och annan människohandel.

Nu är det modiga ideella krafter som fortfarande samlar tusentals volontärer från hela Europa som allt för ofta är den enda räddningen för dessa barn. Child 10 arbetar med att stötta ledare i gräsrots­organisationer som vigt sina liv åt att skydda de mest utsatta barnen. Idag utser Child 10, tillsammans med Sverige för UNHCR, tio hängivna och banbrytande ledare som med sina organisationer kämpar för att stoppa trafficking av barn runt Medelhavet.

Nu måste det till en kraftigt ökad politisk vilja för att omedelbart skydda barn från människohandel. Medan låsningarna i EUs migrationspolitik cementeras allt hårdare ökar antalet människor på flykt till flera områden i Europa. Den stora skillnaden nu mot före 2016 är att det inte finns några lagliga vägar vidare upp i Europa vilket lämnar tusentals barn i händerna på smugglare och människohandlare.

Barn som flytt svält, krig och med traumatiska erfarenheter löper i dag stor risk att utnyttjas i trafficking och exploatering på grund av EU:s stängda gränser och misslyckade fördelning. Välkommen till nya jobbet Ylva, nu är det dags för krafttag och att ge de allra mest utsatta en väg ut från exploatering och människohandel längs Europas gränser.
///

Åsa Widell,

generalsekreterare Sverige för UNHCR

Jacob Flärdh, generalsekreterare

för Child10