Debatt. .

2020-05-05 03:55
Vindkraftverk vid Näsudden på Gotland.  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Vindkraftverk vid Näsudden på Gotland.
Puffetikett
Dagens ETC

Nu behövs gröna investeringar

Klimatarbetet får inte stanna. Trots att världen går igenom en svår och akut kris kan inte vi låta arbetet med att förhindra den mer långsamma men också akuta klimatkrisen gå i stå. Tvärtom, de kommande stimulanspaketen måste vara gröna och bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Stora investeringar i klimatteknik är precis vad världen behöver just nu. Det skriver Karolina Skog (MP), ekonomiskpolitisk talesperson.

För att klimatmålen ska nås krävs det teknikskiften inom flera sektorer. Energisystemen och industrierna måste bli fossilfria. Infrastruktursatsningar måste möjliggöra ett transportsystem där alla fordon i framtiden går på förnybara bränslen. Linjära flöden måste ställas om till cirkulära. Miljöpartiet har redan genomfört en rad åtgärder som tagit oss en bit på vägen.

Genom vår satsning Industriklivet är den svenska ståljätten SSAB på väg att bli först i världen med att producera fossilfritt stål. Det statliga investeringsstödet Klimatklivet har lett till att tusentals klimatinvesteringar runt om i landet har kunnat genomföras. Men det räcker inte och nya förutsättningar kräver nya åtgärder. Det är dags för riktigt stora och kraftfulla satsningar. 

Miljöpartiet har i regeringsställning varit med och sett till så att staten tagit ett stort ansvar för att rädda företag och människors försörjning under den akuta krisen. Nu måste vi ta nästa steg och se till att den ekonomin som vi redan nu börjar att bygga upp igen ska vara klimatsmart och inkluderande. 

Svenska företag både vill och kan ta fram lösningar för framtiden, men de behöver rätt förutsättningar för att kunna göra de investeringar som krävs för att satsa på klimatsmarta lösningar. En central förutsättning är ekonomiskt kapital och mitt i en kris finns inte viljan att ta risker hos bankerna i samma utsträckning som i vanliga fall. Företag som vill satsa på stora projekt får svårt att få lån och de långsiktiga investeringarna som krävs för att klara klimatet riskerar att utebli. Det får inte hända. 

Under finanskrisen 2008 minskade EU-ländernas investeringar i förnybar energi med hela fjorton procent. Den utvecklingen har vi inte råd med nu. Vi har ingen tid att ödsla i kampen mot klimatkrisen. Det är staten som måste säkerställa att investeringarna i den gröna omställningen fortsätter och växlar upp – istället för att stanna av och skalas ner. 

För att säkerställa att förutsättningarna finns där krävs statliga kreditgarantier i mångmiljardklassen i för gröna investeringar. Det kan exempelvis röra sig om satsningar på förnybar energi, havsbaserad vindkraft eller på en plastanläggning som har möjlighet att hantera stora mängder plastavfall. Det skulle både skapa nya arbetstillfällen och öka vår konkurrenskraft. Sverige kan användas som testverkstad och den teknik som funkar kan spridas över världen. Så får vårt arbete global påverkan.

Tiden att säkra framtida investeringar är nu. Vi kan inte klara av morgondagens utmaningar med gårdagens lösningar. Att bara se på de företag och verksamheter som finns och behöver stöd här och nu är att skjuta sig själv i foten. För att komma ur krisen, skapa nya arbetstillfällen och klara klimatet måste vi klara av att se längre.

KAROLINA SKOG (MP) 
Ekonomiskpolitisk talesperson