Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Nej, SSU har inte sagt ja till att bygga ny kärnkraft

”Energifrågan är allt för central för vårt samhälle för att den enbart ska präglas av en polariserad debatt om ett enskilt energislag”, skriver debattörerna.

”Energifrågan är allt för central för vårt samhälle för att den enbart ska präglas av en polariserad debatt om ett enskilt energislag”, skriver debattörerna.

Dagens ETC

Förnyelsebart är fortsatt SSU:s väg framåt, skriver ­ordförandena i Göteborg, Malmö och ­Stockholm.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

På sommarens SSU-kongress antogs ett nytt politiskt handlingsprogram som pekar ut vägen mot en mer rättvis och jämlik framtid för vår och kommande generationer. Ett gediget program som behandlar frågor om hur välfärd i hela landet ska garanteras, hur arbetsmarknaden och den ekonomiska fördelningen ska bli mer rättvis och hur samhället ska ställa om på ett solidariskt och hållbart sätt.

Under de senaste åren har energifrågans roll i såväl klimat­omställningen som Sveriges beredskap för kris och krig aktualiserats. Tiden vi har på oss att ställa om blir allt knappare. Sveriges, såväl som de globala fossila utsläppen, måste minska drastiskt. I det spelar svensk energiförsörjning en ­avgörande roll.

I vårt nya politiska handlingsprogram fastslås att energin är en alltför central och samhällskritisk infrastruktur för att tillhandahållas av marknaden. Istället bör staten ges i uppdrag att planera vilken typ av energiproduktion som behövs och var den bör placeras. När staten planerar detta ska de energislag som både kan byggas ut i snabb takt, med lägsta möjliga prisnivå och med största möjliga hänsyn till säkerhetsrisker prioriteras. Detta är helt centralt både för att kunna möta det enorma elektrifieringsbehov i närtid som klimatomställningen medför. Men också för att bygga en framtida stabil energiförsörjning som inte medför säkerhetsrisker, som att ta hand om farligt kärnavfall.

Att det inte uttryckligen står ett ställningstagande för eller emot utbyggnad av varje enskilt energislag i programmet ska därför inte, som vissa medier gjort, tolkas som att SSU tagit ställning för ny kärnkraft. Tvärtom kan vi lugnt konstatera att kärnkraften i dagsläget inte kan konkurrera med de förnyelsebara energislagen, utifrån de kriterier vi satt upp för vilka energislag vars utbyggnad ska prioriteras.

Det vore dessutom inkonsekvent att driva på för att bygga ut, och därmed för en ännu längre tid låsa sig fast vid, ett energislag som aktivt går emot det mål kongressen själv satt upp – om att på sikt uppnå en helt och hållet förnyelsebar energiförsörjning.

Den positionsförflyttning som SSU dock har gjort är att lämna vårt tidigare mål om att en helt förnyelsebar energiförsörjning måste ske till just år 2040, för att istället peka på att det behöver ske på sikt. Detta beror på att vår vision om ett klimatneutralt Sverige till 2035 och en allt högre elektrifieringsgrad av samhället ställer ökade krav på tillgången till all fossilfri el. Således vill vi inte binda upp oss till att utesluta befintlig kärnkraft som en del av svensk energimix även efter 1 januari 2040.

Energifrågan är allt för central för vårt samhälle för att den enbart ska präglas av en polariserad debatt om ett enskilt energislag. Vi är stolta över att kunna visa på en bred politik, med allt ifrån att underlätta för fler vindkraftverksprojekt, på ett genomgripande sätt arbeta med energibesparingsåtgärder till att förstatliga och bygga ut elnäten.

Det är en politik som enar en stor majoritet i SSU-förbundet bakom en gemensam linje i energi­frågan. Den ska vi nu tillsammans försöka göra till verklighet.