Debatt. .

2020-02-14 04:00
Foto: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

När skolorna gör vinst får jämställdheten lida

När landets nior nu ska göra sina val till gymnasiet kan studie- och yrkesvägledarna bryta klass- och könsskillnader. De kan få barnen från arbetarhem att se möjligheten i att studera vidare och flickorna att tro på sin tekniska kompetens. Men studie- och yrkesvägledning är sådant som friskolor sparar in på i jakten på vinst. Det skriver Daniel Riazat, skolpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Nu i januari och början av februari gör många elever i nian runt om i Sverige sina val till gymnasiet. Efter metoo uppmärksammades många jämställdhetsproblem inom skolans värld. På hashtaggar som #tystiklassen, #räckupphanden och #ickegodkänt delade elever, lärare och annan skolpersonal med sig av berättelser om kränkningar i skolan. Bristen på jämställdhet kan också uttrycka sig på andra sätt. I Sverige har vi en arbetsmarknad som inom många områden är uppdelad efter kön, där kvinnor jobbar med vissa saker och män med andra.

Det syns till exempel genom kvinnodominansen i skolan och vården och mansdominansen inom byggsektorn. Men faktum är att denna uppdelning startar redan vid valet av gymnasieutbildning. Det är betydligt fler tjejer som väljer att studera på samhällsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet medan killarna dominerar på teknikprogrammet och fordons- och transportprogrammet.

En grupp forskare vid Lunds universitet har tittat på varför det ser ut som det gör i Sverige och de kunde framför allt konstatera att tjejer har sämre självförtroende angående sina förmågor och sin tekniska kompetens vilket påverkade deras studieval. Killarna hade inga problem med självförtroendet men var mer drivna av statusen på sitt framtida yrke. Sammantaget visade också undersökningen att elever av sociala skäl väljer bort utbildningar som traditionellt domineras av det motsatta könet. Detta visar på att det finns mycket att göra när det kommer till jämställdhet i den svenska skolan.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

För Vänsterpartiet som ett feministiskt parti är det viktigt att alla elever får möjlighet att leva upp till sin fulla potential, oavsett kön. Därför måste alla elever få möjlighet att göra välinformerade val till gymnasiet. Eleverna behöver få tid och möjlighet att möta kompetenta studievägledare som kan få eleverna att tänka i nya banor.

Det är också viktigt att komma ihåg att tillgången till studie- och yrkesvägledare också är en förutsättning för att bryta klasskillnader. De kan få det händiga läkarbarnet att se möjligheterna i byggsektorn och barnet från arbetarhem att se möjligheten i att studera vidare. För Vänsterpartiet är det viktigt att se samhällsnyttan med studie- och yrkesvägledning, inte bara för eleverna själva. I de branscher som har störst obalans mellan könen råder det också brist på arbetskraft.

Studie- och yrkesvägledning är ofta sådant som friskolor sparar in på i jakten på vinst. Läsåret 2018/19 gick det nästan dubbelt så många elever på en studie- och yrkesvägledare i friskolornas högstadier i jämförelse med kommunala högstadier. Vinstjakten fungerar så. Det är svårare att spara in på lokaler och lärare, det skulle märkas tydligare. Istället är det runtomkring-personalen som försvinner till förmån för vinst till skolornas ägare, så som skolsköterskan, skolbiblioteket och studie- och yrkesvägledningen. Det är en av många anledningar till att Vänsterpartiet driver kravet på vinstbegränsningar i välfärden.

Daniel Riazat
 
Skolpolitisk talesperson
Vänsterpartiet