Opinion

Debatt: MP: Därför röstade vi för försäljning av Bromma sjukhus

Bild: Foto: Pressbild

Dagens ETC. I valet mellan att säkra nuvarande vård plus hundra nya vårdplatser och att äga lokaler som inte kan användas tycker vi att det här är bättre.Det skriver regionrådet Tomas Eriksson (MP) om varför Miljöpartiet röstade för försäljning av Bromma sjukhus.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Nyligen fattade fullmäktige i Region Stockholm beslutet om att sälja fastigheten Bromma sjukhus till bolaget Vectura.

Vänsterpartiet försöker skapa bilden av att detta innebär att vården i Stockholm skärs ned när det i verkligheten är precis tvärtom. 

Först och främst för att sjukhuset, tack vare försäljningen, nu kommer rustas och tillföras hundra nya och välbehövliga vårdplatser. 

Försäljningen innebär också att Stockholms sjukhem fortsätter driva vården på sjukhuset. De ägs av en idéburen stiftelse och drivs inte av maximerat vinstuttag. De är en bra och omtyckt vårdgivare. 

Bromma sjukhus är idag i så dåligt skick att stora delar av lokalerna inte kan användas. Om lokalerna inte renoveras kommer all vård behövas kastas ut inom en inte allt för avlägsen framtid. 

Vi förstår att Vänsterpartiet hellre sett att vi behållit lokalerna, men sanningen är att Region Stockholm, med dagens ekonomiska läge, inte har råd att rusta dem. Alternativen står alltså mellan att avstå fler vårdplatser och ha kvar fastigheten eller att sälja och på så vis skapa förutsättning för fler geriatriska vårdplatser. Det är en verklighet vi alla måste förhålla oss till.

För Miljöpartiet har det utifrån detta varit viktigt att säkra vården och vårdplatserna. Redan från start har Region Stockholm varit noga med att eventuella intressenter måste kunna visa att de vill utveckla lokalerna för vård. Våra krav har gjort att avtalet med köparen är utformat på ett sätt som gör att vården säkras under mycket lång tid framöver genom olika ekonomiska incitament - det skulle bli en riktigt dålig affär för köparen att exempelvis bygga bostäder istället. 

I valet mellan att säkra nuvarande vård plus hundra nya vårdplatser och att äga lokaler som inte kan användas tycker vi att det här är bättre. 

Samtidigt välkomnar vi att Vänsterpartiet lyfter frågan om hur vi skapar en robust och hållbar vård. En fråga som i rådande läge ställs på sin spets. 

Att skapa ett robust och hållbart samhälle är grunden i Miljöpartiets politik. Vi driver därför på för att vi ska få en långsiktig plan för vården i Stockholm på plats. 

Vi ser nu hur vården i Stockholm på ett makalöst sätt växlar upp och skapar nya vårdplatser. Hur personalen gör enorma insatser. Det visar på en enorm styrka. 

Försäljningen av Bromma sjukhus har dock ingen betydelse för vår förmåga att möta toppen av covid-19 patienter. Det finns andra lokaler som står närmare till hands att nyttja för det.