Debatt. .

2014-03-20 14:06
Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark är tre av de EU-parlamentariker som är mest konsekventa med att rösta mot miljöförslag.  Bild: Bengt Nyman, Peter Knutson, Andy Mabbett
Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark är tre av de EU-parlamentariker som är mest konsekventa med att rösta mot miljöförslag.

"Moderaterna får sämst miljöbetyg i EU-politiken"

Moderaternas ledamöter utmärker sig som mest konsekventa med att rösta mot miljöförslag. Genom att kryssa fram kandidater med specifika vallöften på miljöområdet kan väljarna driva på för en stärkt miljöpolitik, skriver Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen och Svenne Junker, sakkunnig EU-politik Naturskyddsföreningen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Det har stor betydelse för miljön vilka svenskar som sitter i EU-parlamentet. Många miljöfrågor som väljarna bryr sig mycket om – som klimatet och fisket – är frågor som i första hand beslutas inom EU. I dessa frågor har de svenska EU-parlamentarikerna tillsammans ungefär ett lika stort inflytande som den svenska regeringen. Och där kan enskilda parlamentariker bidra till avgörande beslut.

För den som engagerar sig för en bättre miljö är därför valet av vilka politiker som ska ingå i EU-parlamentet ett av de allra viktigaste under supervalåret 2014. Vi tror att varje röst kan göra skillnad.

För att underlätta för väljarna att hitta information inför parlamentsvalet har vi gjort en omfattande granskning av hur de svenska ledamöterna har agerat i miljöfrågor den gångna mandatperioden. Den visar att fler parlamentariker varit ambitiösa och handlingskraftiga. Några svenska politiker har på egen hand gjort viktiga insatser för att skärpa miljölagstiftningen. Samtidigt visar granskningen att andra ledamöterna är bottennapp.

Vi har undersökt de svenska ledamöternas miljöengagemang i parlamentet och hur de har lagt sin röst i voteringar om avgörande miljöfrågor. Vi har också låtit dem själva komma till tals i en enkät. Där har de fått berätta om sina egna prioriteringar och om vilka miljöpolitiska initiativ de tagit, och hur de utmärkt sig i förhållande till sina respektive partier och europeiska partigrupper. Undersökningen resulterar i ett individuellt miljöbetyg som vi ger till varje enskild ledamot.

De ledamöter som vi ger det högsta miljöbetyget har lagt sina röster för miljön i mer än 90 procent av de ärenden som vi har granskat. Politiker från sammanlagt fem svenska partier över blockgränsen får det högsta betyget i vår granskning: Mikael Gustafsson (V), Kent Johansson (C), Isabella Lövin (MP), Marit Paulsen (FP), Carl Schlyter (MP), Marita Ulvskog (S) och Åsa Westlund (S).

I genomsnitt har de svenska EU-politikerna röstat miljösmart i 86 procent av fallen. Några ligger långt under genomsnittet och framförallt Moderaternas ledamöter utmärker sig som mest konsekventa med att rösta mot miljöförslag. Anna Maria Corazza Bildt (M), Gunnar Hökmark (M), Anna Ibrisagic (M) och Christofer Fjellner (M) är de ledamöter som därför får sämst miljöbetyg.

Parlamentariker i varje betygsklass kan också få en guldstjärna för särskilda insatser. I bottenklassen får Christofer Fjellner (M) en gulstjärna för sina insatser under reformerna av den gemensamma fiskepolitiken, vilket varit viktigt i den konservativa partigruppen. På samma sätt får Isabella Lövin (MP) en guldstjärna i toppklassen för att hon spelat en avgörande roll för reformen av fiskepolitiken, där hon bidragit till förståelse och breda allianser. En annan som har utmärkt sig är Åsa Westlund (S), som drivit på för att få parlamentet att efterlysa lagstiftning mot hormonstörande kemikalier, ett mycket viktigt principiellt genombrott i miljöpolitiken. I mellanklassen finns också en guldstjärna. Den går till Göran Ferm (S) för att han lyft miljöfrågan i samband med budgetarbetet i parlamentet.

Opinionsundersökningar visar att miljön är den viktigaste valfrågan för svenskarna i EU-valet. Vi hoppas därför att vår granskning kan få fler väljare att ta sig till valurnorna den 25 maj. Genom att kryssa fram kandidater med specifika vallöften på miljöområdet kan väljarna driva på för en stärkt miljöpolitik.

Det finns politiker som engagerar sig i miljöfrågor i alla partier. De kan bli valets vinnare!

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen

Svenne Junker, sakkunnig EU-politik Naturskyddsföreningen