Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Militärens så kallade säkerhet stoppar klimatomställningen

Militärövning vid Ravlunda skjutfält.
Militärövning vid Ravlunda skjutfält. Bild: Stig-Åke Jönsson/TT

Dagens ETC.

Militären är en av de absolut största miljöbovarna. Men det är inte nog med att de skitar ner. De står också bokstavligen i vägen för den omställning som är nödvändig. Ett exempel är hur Försvarsmakten stoppar vindkrafts­parken taggen i Hanöbukten. Det skriver Gudrun Schyman.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Bolaget Taggen Vindpark AB har tvingats avbryta det havsbaserade projektet ”Taggen”. Efter tio års arbete med utveckling av förnybar energi har Vattenfall och delägaren Wallenstam tvingats lägga ner projektet. Orsaken är att Försvarsmakten sagt nej till fortsatt utveckling av projektet.

Den planerade havsbaserade vindkraftsparken Taggen i Hanöbukten, på gränsen mellan Kristianstads och Sölvesborgs kommuner, har pågått sedan 2010. Då tillstyrkte Kristianstad kommun etableringen till höjden 170 meter. Tillstånd från Mark- och miljödomstolen utfärdades 2012. Den snabba teknikutvecklingen har nu tillgängliggjort mer effektiva verk och projektutvecklaren Vattenfall ansökte därför om ändringstillstånd för att höja Taggens torn till 220 meter.

En höjning skulle innebära att omkring 40 verk skulle kunna byggas i stället för de 83 som planerades från början. Färre men högre alltså. Men när den nya tillståndsansökan gick på remiss svarade Försvarsmakten nej, inte bara till ändringsansökan, utan till projektet som sådant. Anledningen var skjutfältet Ravlunda, beläget cirka 25 kilometer inåt land från Taggens utvecklingsområde.

Vindkraften är nödvändig – både på land och till havs. Omställningen till förnybar energi brådskar. Det i riksdagen beslutade klimatpolitiska ramverket och Energiöverens­kommelsen säger att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Hur är det då möjligt att Försvarsmakten, mig veterligen utan någon som helst politisk diskussion, kan stoppa ett framgångsrikt projekt som förberetts i över tio år och där miljontals kronor redan har pumpats in?

I Försvarsmaktens yttrande till Mark- och miljödomstolen (FM2018-13876:15) står det att ”Försvarsmaktens uppgift är förmågan till väpnad strid. Övnings- och skjutfält utgör nödvändiga produktionsresurser för Försvarsmaktens övningar med förekommande utrustning och vapensystem. De utgör därför områden av riksintresse för totalförsvarets militära del. Ravlunda skjutfält utgör riksintresse enligt ovan och nyttjas av olika förband inom Försvarsmakten.” ..... ”För att Försvarsmakten ska kunna leverera effektiv stridskraft i ett skarpt läge krävs kontinuerlig övning och utbildning. Försvarsmaktens övnings- och skjutfält, som till exempel Ravlunda, är ett exempel på område som är omistligt vad gäller myndighetens möjligheter att uppnå regeringsbeslutet, därför utgör Ravlunda skjutfält riksintresse för totalförsvarets militära del.”

Regeringsbeslutet man hänvisar till handlar om att målsättningen för Försvarsmakten ska vara att ”öka den operativa förmågan i krigsförbanden”, mot bakgrund av att ”den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats”. Vi har hört det förut. ”Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats.”  Vanligtvis följs det av hänvisningar till Rysslands folkrättsvidriga annektering av Krim (2014) och det sedan dess pågående kriget i Ukraina. Rysslands agerande är på inget sätt försvarbart men att detta skulle göra att säkerhetsläget i hela Östersjöområdet, ja i hela Europa, skulle ha försämrats är en makalös överdrift. Enligt SIPRI:s Årsbok 2017 har USA fortsatt världens högsta militärutgifter, 3,1 procent av dess BNP, samma nivå som 2016. I slutet av 2017 antog den amerikanska senaten en försvarsbudget på 700 miljarder dollar för 2018, en avsevärd ökning jämfört med 2017. Rysslands militärutgifter 2017 minskade däremot med 20 procent till 66,3 miljarder dollar och hamnade därmed på fjärde plats. Bara för att lyfta en detalj.

Det pågår en militarisering av säkerhetspolitiken runt om i världen. Det kostar ofantligt mycket pengar. Samtidigt är militären en av de absolut största miljöbovarna.

Men det är alltså inte nog med att de skitar ner. De står också bokstavligen i vägen för den omställning som är nödvändig. Nedläggningen av vindkraftprojektet Taggen är ett konkret exempel på hur militarismen blockerar miljösatsningar som är nödvändiga för att vi ska uppnå den samhälleliga säkerhet som klimatkrisen kräver. Finns det inte någon ända antimilitarist i riksdagen som kan utmana militärens monopol på begreppet säkerhet?