Debatt. .

2017-10-17 00:04
  • ”Varje val vid butikshyllan spelar en avgörande roll för de som dagligen arbetar med produktion av de livsmedel som vi konsumenter behöver”, skriver dagens debattörer.  Bild: Fairtrade
    ”Varje val vid butikshyllan spelar en avgörande roll för de som dagligen arbetar med produktion av de livsmedel som vi konsumenter behöver”, skriver dagens debattörer.
  • Bild: Fairtrade
  • Bild: Fairtrade

Medvetna val i butiken kan minska världens fattigdom

Dagens konsumenter blir allt mer medvetna, varje val vid butikshyllan spelar en avgörande roll för de som dagligen arbetar med produktion av de livsmedel som vi konsumenter behöver.

I dag saknar en stor andel av jordens befolkning grundläggande trygghet så som mat, vatten, säkerhet och sanitet. Att utrota fattigdom tillhör en av vår tids allra viktigaste frågor och är en stor utmaning i en komplex värld.

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, genom både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Enligt FN är ekonomisk tillväxt en av de viktigaste faktorerna i arbetet med att minska fattigdom. Att kunna utrota fattigdom handlar om många insatser av flera olika aktörer. Ett av sätten som vi tror på, är att ge odlare och anställda makt att själva förbättra sina arbets- och levnadsvillkor genom att värna om en hållbar produktion och handel. Fler odlare behöver få bättre avkastning på sitt jordbruk och bättre arbetsvillkor. Hängivna kaffeodlare som verkar vid kaffeodlingen under årets alla dagar, måste kunna se en lönsamhet istället för att ifrågasätta sitt levebröd.

Dagens konsumenter blir allt mer medvetna, varje val vid butikshyllan spelar en avgörande roll för de som dagligen arbetar med produktion av de livsmedel som vi konsumenter behöver. Klimatförändringarnas stora påverkan på morgondagens matproduktion innebär även att företagens hållbarhetsarbete numera är en överlevnadsfråga.

Svensk handels hållbarhetsundersökning från 2016 visar att tre av fyra företag arbetar aktivt med hållbarhet, och sju av tio konsumenter anser att frågan är mycket viktig. Enligt Sustainable Brand Index 2017 är hållbarhetsaspekten även en avgörande faktor när konsumenter väljer sina varor, bara förra året handlade svenska konsumenter Fairtrade-märkta varor för 3,6 miljarder kronor.

Att göra affärer på schyssta villkor är möjligt. Ett konkret verktyg för företagens hållbarhetsarbete är Fairtrade – en oberoende och internationell produktcertifiering, verksam i över 75 länder och som omfattar över 1,6 miljoner odlare och anställda. Totalt gynnas över åtta miljoner människor av Fairtrade-certifieringen.

Fairtrade är fattigdomsbekämpning genom handel som dessutom öppnar upp för möjligheter inom producenternas verksamhets- och produktivitetsutveckling. Just detta sker när tusentals odlare går samman för att skapa stordriftsfördelar, minska sina kostnader och få högre intäkter genom att certifiera sig enligt internationella Fairtrade-kriterier. På så sätt kan de sälja sin råvara till företag som satsar på ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling från första ledet av handelskedjan.

Detta skapar också förutsättningar för odlarna att ta större kontroll över förädlingen av råvaran, göra sig mer oberoende av mellanhänder och på sikt öka sin försörjning ytterligare. Det handlar om att förbättra de ekonomiska villkoren för odlare i första delen av produktionsledet.

Men visst går utvecklingen framåt. Under 2010 halverades andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom enligt siffror från Världsbanken, tillgången till rent vatten har ökat och idag har åtta av tio människor i världen tillgång till just rent dricksvatten. Men enligt UNDPs senaste rapport från 2016 lever fortfarande cirka 766 miljoner människor i extrem fattigdom på mindre än en dollar om dagen.

Världens ledare är genom Agenda 2030 överens: All form av fattigdom ska utrotas och ingen i världen ska behöva leva i fattigdom år 2030. Fairtrades arbete tar sin utgångspunkt i detta övergripande mål och bejakar frihandel som ett kraftfullt verktyg för att motverka fattigdom.

Att utrota fattigdom handlar om gemensamma krafter. Det handlar bland annat om att främja rättvis handel med goda arbetsförhållanden och med respekt för mänskliga rättigheter.

Fairtrade Fokus

I dag lever närmare 800 miljoner människor i extrem fattigdom. 60 procent av dessa lever av jordbruk som inte ger tillräcklig avkastning. Det är något som måste förändras. Just nu engagerar sig en mängd dagligvaru­butiker runt om i landet i kampanjen Fairtrade Fokus för att uppmärksamma hur viktigt det är att ge människor verktyg att med egen kraft ta sig ur fattigdomen.

Gemensamt upprop 
Maria Granefelt, Fairtrade Sverige Annica Hansson Borg, Miljö-, kvalitets- och hållbarhetschef Bergendahls Emelie Hansson, hållbarhetsansvarig Lidl Sverige Kerstin Lindvall, hållbarhetsansvarig ICA Louise König, hållbarhetschef Coop Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood