Debatt. .

2019-04-16 04:00
Stockholms Stadsbibliotek.  Bild: Henrik Montgomery/ Scanpix/TT
Stockholms Stadsbibliotek.
Puffetikett
Dagens ETC

Med blågrön politik blir kultur snart bara för rika

Nu har den blågröna majoriteten styrt Stockholms stad i ett halvår och det märks tyvärr allt för tydligt på kulturområdet. Biblioteken tvingas skära ned på sin personal, kulturskolan minskas och många fria kultursällskap och föreningar är oroade över att de inte kommer kunna fortsätta. 

Under den förra mandatperioden arbetade Vänsterpartiet och den rödgrönrosa majoriteten målmedvetet för att Stockholm skulle vara en stad med kultur för alla, inte bara för de rika. Vi tog bort entréavgifter till museer och sänkte avgiften till kulturskolan. Vi såg en ökad tillströmning till våra bibliotek och museer och vi verkade för mer kultur i det offentliga rummet, nya scener i ytterstaden, fler samlingslokaler och föreningsdrivna kulturhus.

Det är därför oerhört sorgligt att nu se hur den nya blågröna majoriteten med fast hand nedmonterar många av våra satsningar på kulturen. Biblioteken tvingas skära ner på sin personal och kulturskolan i Hässelby har förlorat sina lokaler. Många kulturföreningar är dessutom oroade över om de över­huvudtaget kommer kunna fortsätta eftersom majoritetens kulturbudget är så skral. Vårt nya kulturborgarråd från Centerpartiet har dessutom många gånger framhållit hur önskvärt det vore att kulturen i större utsträckning finansierades av privata magnater.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 


Men att se kultur som något som bara ska säljas och konsumeras är faktiskt att helt missa poängen med varför kulturen är viktig. Kulturen inspirerar, förändrar och engagerar. Den skapar sammanhang och trygghet och låter människor uttrycka sig och utvecklas. På sådana värden går det inte att sätta en prislapp, och det går inte heller att förlita sig på att privata intressen ska finansiera den typen av kulturarbeten. 

Vi i Vänsterpartiet tycker att det ska vara lätt att både ta del av och själv utöva kultur oavsett var du bor, har för bakgrund eller har för ekonomi. Därför vill vi fortsätta öppna fler nya kulturhus i förorten och fortsätta att satsa på kulturskolan. Därför vill vi satsa mer på trygga bibliotek med kompetent personal. Därför vill vi fortsätta att ge pengar till föreningar och kultursällskap som vågar skapa även annan kultur än den kommersiella. 

Vi menar dessutom att det är särskilt viktigt att vi tidigt satsar på kultur för barn och ungdomar så att de får tillgång till en meningsfull fritid oavsett var de bor eller vad deras föräldrar har för inkomst. 

Kultur ska inte bara vara för rika. Kultur ska vara något som är till för alla, inte bara för några få. 

Torun Boucher (V) 
Vice ordförande i kulturnämnden Stockholms stad