Debatt. .

2019-04-12 04:00
Att den grupp som står för det sexuella våldet själva skulle engagera sig för att sätta stopp är helt enkelt en utopi, skriver debattören. Bild från världskongressen i Mainz. Foto: Lena Reiner
Att den grupp som står för det sexuella våldet själva skulle engagera sig för att sätta stopp är helt enkelt en utopi, skriver debattören. Bild från världskongressen i Mainz.
Puffetikett
Dagens ETC

Män sitter på nyckeln för att stoppa prostitutionen

Debatt, av Svante Tidholm.

Jag är en av ett tiotal män bland hundratals kvinnor från hela världen som samlats under en regntung himmel i Mainz, södra Tyskland. Vi sitter i en hörsal modell äldre på ett universitet och stämningen är laddad. De flesta här inne kämpar ofta ensamma, att samlas så här skapar en speciell energi i rummet. Här finns kvinnor från Libanon, Spanien, Frankrike, Sydafrika, Litauen, Irland och en rad andra länder. Gemensamt för dem alla är drömmen om en värld utan sexuell exploatering. Många av dem är överlevare som klarat åratal på gatan eller bordeller, sålda för sexuella syften. Nu ägnar de sina liv åt att kämpa för att stoppa prostitution. 

Det är den internationella organisationen CAP, Coalition for the Abolition of Prostitution, som har kallat till sin tredje världskongress. Här finns representanter från organisationens 23 medlemsorganisationer som alla arbetar för att stötta kvinnor i att lämna prostitution och trafficking. Organisationer som Feminicido från Spanien, Kwanele i Sydafrika, Sisters i Tyskland, La Cles i Kanada, Maiti i Nepal och Kawa i Libanon – men också Talita från Sverige. 

Att vi träffas i Tyskland är ingen slump. Den tyska situationen är speciell. Att ett land som på många vis står upp för mänskliga rättigheter och har en så stark feminism samtidigt har en laglig sexhandel med minst 400 000 kvinnor är något alla närvarande ser som ett av de största hindren för att uppnå målet om en värld utan sexuell exploatering. 

På scen avlöser talarna varandra. Kvinnor med åratal av erfarenhet från att ha våldtagits berättar om de vidriga konsekvenserna av att ha prostituerats. Missbruk, mental ohälsa, självmord, isolering, skam och stress – för att inte tala om de fysiska konsekvenserna i form av frihetsberövande, oönskade graviditeter, extremt våld och ibland mord. Den genomsnittliga livstiden för prostituerade sägs av en talare vara 33 år.

Sveriges sexköpslag är i detta sammanhang något av ett drömtillstånd och svenska regeringen har sin ambassadör för att motverka trafficking, Per-Anders Sunesson, på plats. När Per-Anders Sunesson inleder med att berätta att han representerar en feministisk regering möts han genast av applåder. ”Den nordiska modellen” är ett system där sexköparna är kriminaliserade medan kvinnorna som prostitueras (ja, det är nästan bara kvinnor som prostitueras) erbjuds stöd. I många länder är situationen motsatt, sexköp är avkriminaliserat medan personer i prostitution jagas och straffas. I andra delar av världen är situationen helt enkelt oklar, med korruption och lagar som inte efterföljs.

I motsatt ände från det svenska perspektivet finns alltså Tyskland, där prostitution helt har legaliserats och blivit en miljardindustri med gigantiska bordeller i de stora städerna såväl som en omfattande gatuprostitution. Det ironiska är att legaliseringen skapades av ett rödgrönt styre. I dag är Tyskland navet för sexhandel och trafficking i Europa, knappast vad som planerades när lagarna skapades.  

Resultatet är också att kongressen vars mål står i kontrast med statens mål får en känsla av underjordisk motståndsrörelse. Den enda representanten för den tyska rättsapparaten är den ärrade kriminalkommissarien Manfred Paulus som vittnar om hur bordellindustrin i Tyskland blivit en guldgruva för kriminella ligor från hela Europa samtidigt som möjligheterna till laglig granskning och fällande domar är minimala. 

Som man är jag som sagt en udda syn i detta sällskap. Trots att 1,5 miljoner män sägs köpa sex i Tyskland dagligen (över 50 procent av dem gifta/samboende med kvinnor) är kvinnors situation i prostitution inget som män bryr sig om. Inga män finns i de organisationer som arbetar för att hjälpa kvinnor ur sexhandel, och när aktivister från tyska organisationen Sisters frågar män på gatan om de vill delta i deras kampanj för att engagera män mot prostitution får de nästan alltid ett nej till svar. Det finns en stor acceptans för sexhandeln i Tyskland bland tyska män, vilket forskaren Ingeborg Kraus menar underminerar jämställdhet mellan män och kvinnor. Det här betyder mängder av bedragna kvinnor. ”Män måste lära sig andra sätt att tillfred­ställa sig själva”, säger Ingeborg Kraus, ”och vi måste skapa en manlighet där män inte deltar i eller bara ser på medan kvinnor skadas”. Den svenska lagen har i Sverige gjort att synen på sexköp påverkats, 8 av 10 tillfrågade säger sig stå bakom sexköps­lagen. Samtidigt är svenska män inga änglar; så många som 10 procent av de svenska männen säger sig ha köpt sex utomlands och just Tyskland är ett av de populäraste resmålen för sex­turismen.

Prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor. Det är ett av många uttryck för det enorma kvinnoförtryck som pågår världen över. Men mäns köp av sex är också drivande i skapandet av global ojämlikhet och orättvisa. Motiven för kvinnor att hamna i prostitution är nästan alltid ekonomiska, och ekonomisk ojämlikhet hänger samman med andra maktordningar: rasism, kolonialism och klass. Desperata, fattiga och utsatta kvinnor är lätta att lura och utnyttja. Världen över hänger prostitution samman med maktordningar: I Nord- och Sydamerika drabbas urfolk hårdast, i ett europeiskt perspektiv är det afrikanska och östeuropeiska kvinnor som drabbas. Det är alltid kvinnor från de grupper som befinner sig lägst i ekonomiska och sociala strukturer, de mest sårbara, som drabbas hårdast. Prostitution hänger också samman med andra former av sexuellt våld. Den tyska forskaren Melissa Farley berättar att en ny undersökning visar att män som köper sex är mer benägna att använda sexuellt våld och uppvisar större identifikation med våldsam maskulinitet. Det finns inte heller några belägg för att laglig prostitution minskar det sexuella våldet, snarare tvärtom.

Ur ett svenskt perspektiv känns prostitution ibland som ett icke-problem. Men den globala sexhandeln är ingen liten potatis. Prostitution beräknas vara världens andra största ekonomi som drar in kring 186 miljarder dollar årligen, där en stor del landar i organiserad brottslighet och ibland även finansierar terrorism. Cirka 40 miljoner kvinnor sägs prostitueras årligen, och då räknas inte de som finns i länder med laglig prostitution. Av dessa är det bara 3 procent som identifieras som personer i prostitution och har möjlighet att få stöd. 

Rachel Moran, prostitutionsöverlevare från Irland och en av rörelsens starkaste röster, berättar om sina erfarenheter av att ha växt upp i ett konfliktdrabbat land. Det dagliga dödandet slutade spela roll, och det har tagit henne år att bearbeta det känslomässigt, att få det att spela roll. Nu menar hon att sambandet mellan nazisternas koncentrationsläger, slavhandeln och dagens bordeller är självklart. Kanske kommer vi förhoppningsvis om 50 år att se tillbaka på den här epoken i civilisationen och säga: hur kunde vi låta det ske? 

Jag är en av få män här, men jag sitter på nyckeln till lösningen. Som aktiv i organisationen MÄN är jag här för att se hur andra organisationer lyckas med att engagera män att stoppa sexhandel (svar: det gör de inte). Utan efterfrågan på sexköp från män skulle det enorma problemet med prostitutionen inte finnas. Men den delen av ekvationen är inte på kartan för de flesta här, de som dagligen ser de vidriga konsekvenserna av sexhandeln. Att den grupp som står för det sexuella våldet själva skulle engagera sig för att sätta stopp är helt enkelt en utopi bortom dessa kvinnors vildaste fantasi. Jag önskar jag kunde säga att de har fel, men tyvärr tror jag mäns bidrag till att sätta stopp för prostitution kommer vara mycket marginell. Vårt hopp står till hur väl kvinnor lyckas driva dessa frågor.

Svante Tidholm 
Projektledare i organisationen MÄN