Hoppa till innehållet

ETC Örebro

Debatt: Majoritetsstyre är odemokratiskt

ETC Örebro.

Att införa majoritetsstyre i kommunerna, som en statlig utredning föreslår, skulle vara katastrof för demokratin och medborgarnas insyn, skriver Vänsterpartiet i Örebro.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Örebro som står för åsikten.

Att införa majoritetsstyre i kommunerna, som en statlig utredning föreslår, skulle vara katastrof för demokratin och medborgarnas insyn, skriver Vänsterpartiet i Örebro.

I Sverige är det grundlagsstadgat att ”beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar” (RF 14:1). Tyvärr sköts inte alltid de kommunala angelägenheterna på demokratins grund. Ett av många exempel på att demokratin urholkas och inte tas på allvar i Örebro kommun, är majoritetens (S+Kd+C) hantering av den statliga utredningen (SOU 2012:30) med syfte att stärka demokratin i kommunerna.

Den ger flera förslag som ska vitalisera den lokala demokratin. Ett sådant är att kommunparlamentarism, majoritetsstyre, ska införas på försök. Majoritetsstyre innebär att kommunstyrelsen och övriga nämnder enbart består av majoritetspartierna, medan oppositionspartierna hänvisas till fullmäktige som enda arena.

Majoritetsstyre, liksom andra av utredningens förslag, skulle innebära stora förändringar för den lokala demokratin samt för oppositionens och kommuninvånarnas möjlighet till insyn och delaktighet. Det är därför bedrövligt att Socialdemokraterna, som dessutom gick till val på att öka insynen i kommunen, trots detta förde diskussionerna bakom stängda dörrar med övriga majoritetspartier, när finansdepartementet ville att kommunerna skulle yttra sig över utredningen.

Det skriftliga förslaget till yttrande, till fullo författat av tjänstemän, fick oppositionen ta del av bara ett par dagar innan det skulle tas upp i kommunstyrelsen. Förslaget om majoritetsstyre var bara ett av många andra i utredningen som man skulle sätta sig in i. Det var omöjligt under så kort tid. Många kommuner har nu lämnat sina yttranden. Men något yttrande från Örebro kommun lämnades alltså aldrig till departementet.

Vänsterpartiet anser att en vital kommunal demokrati kräver att oppositionen finns med, får information och kan delta i debatten på samma villkor som majoriteten. Det krävs även att medborgarna har möjlighet till delaktighet. I denna för kommuninvånarna så betydelsefulla fråga, har de överhuvudtaget inte haft någon insyn.

Eftersom det redan i nuläget är svårt för både oppositionen och medborgarna att få insyn i hur majoriteten styr kommunen, oroas Vänsterpartiet över att majoritetsstyre både skulle legitimera och öka beslutsfattande utan insyn.

Argument som brukar lyftas fram för majoritetsstyre, så även i den nämnda utredningen, är att fullmäktige skulle få en mer aktiv roll som arena för politisk debatt och bli mer intressant för medborgarna. Det anses även bli tydligare var det politiska ansvaret ligger och var de politiska skiljelinjerna går, samt att medborgarna får enklare att utkräva ansvar. Men eftersom oppositionspartierna inte skulle finns representerade i nämnder och kommunstyrelse skulle de sakna god kunskap om verksamheterna och därmed ha svårt att göra sig gällande och yttra sig i politiska frågor. Majoriteten, påläst och insatt, skulle däremot i fullmäktige enkelt kunna framhålla sin ståndpunkt. Det skulle således inte bli mycket till debatt i fullmäktige, som därför vare sig skulle få en mer aktiv roll eller bli särskilt intressant för medborgarna. Vänsterpartiet ser inget demokratiskt i att på detta sätt tydliggöra för medborgarna vilka partier som styr.

Vid ett eventuellt maktskifte skulle också den kommunala verksamheten bli lidande då den nya majoriteten inte tidigare varit insatt i nämndernas respektive verksamhet.

Vänsterpartiet är starkt kritiskt till majoritetsstyre. Vi ser allvarligt på att majoriteten motverkade att Örebro kommun kunde yttra sig över utredningen. Hanteringen av utredningen visar att Socialdemokraterna, tvärtemot sitt vallöfte, vill minska insynen för kommuninvånarna och oppositionen.

Matilda Fredriksson

ordförande Vänsterpartiet Örebro

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00