Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Majoritetens budget – hårt slag för kulturlivet

Moderna museet i Stockholm. Trots att regionen säger sig vilja satsa på kulturen är dess utrymme i budgeten marginellt. Kulturbudgeten måste höjas, skriver debattören.
Moderna museet i Stockholm. Trots att regionen säger sig vilja satsa på kulturen är dess utrymme i budgeten marginellt. Kulturbudgeten måste höjas, skriver debattören. Bild: Bild: Shutterstock

Dagens ETC.

Region Stockholm påstår att man vill satsa på kulturen. Men i den nya budgeten från den borgerliga majoriteten får den inte ökade anslag. Istället får verksamheterna ett enda uppdrag: planera för fler kostnadssänkande åtgärder. Satsa på kulturen, kräver Vänsterpartiet – för nu är den viktigare än någonsin.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

2020 har varit ett unikt år på alla sätt. Många människor som har tvingats till långa perioder av sjukdom, isolering och avsaknad av socialt umgänge. För dem har kulturen i alla former betytt oerhört mycket. Stora delar av det publikberoende kulturlivet har tillfälligt ställt om till digitala sändningar.

Enligt region Stockholms egen utvecklingsplan ska ett levande kulturliv vara en självklar del av det demokratiska samhället med tillgång till kultur av hög kvalitet, upplevelser, folkbildning och eget skapande. För att förverkliga detta skulle det även i vanliga fall krävs en rejäl förstärkning av budgeten. Just nu är det viktigare än någonsin.

I denna vecka beslutas budgeten för regionen för 2021 - ett fortsatt väldigt besvärligt år ekonomiskt.

Regionens hela budget är på 114 miljarder kronor. Av detta används knappt 0,5 procent till regionens kulturliv. Inom regionens kulturbudget ryms kultur i vården, stöd till det fria kultur- och föreningslivet, stöd till folkhögskolor och bildningsförbund, Konserthuset (helfinansierat från regionen), offentlig konst, Regionarkivet med mera.

Den styrande borgerliga majoriteten i regionen med Moderaterna i spetsen föreslår för kulturen 2021 en höjning med 0 kronor. Det blir i stället i praktiken en rejäl sänkning på grund av ökande löner, hyror och priser och redan ingångna avtal. Och det enda uppdraget från majoriteten på kulturområdet är: planera för fler kostnadssänkande åtgärder!

Men vi i Vänsterpartiet tar ansvar för att våra invånare ska kunna möta ett levande kulturliv även i framtiden.  Vår kulturbudget innebär en höjning med sammanlagt

60 miljoner kronor vilket är mer än 10 procent.

Det innefattar ett särskilt krisstöd på 15 miljoner kronor under tre år, ett förstärkt stöd till regionens 29 folkhögskolor och bildningsförbund med 25 miljoner kr, ökat stöd till de fria kulturutövarna och en förstärkning av kultur i vården.

Utgångspunkter för vår kulturpolitik är att kulturen är en självklar del av välfärden och en omistlig del av ett demokratiskt samhälle, där den konstnärliga friheten och yttrandefriheten ska värnas. I region Stockholm finns stor ojämlikhet mellan olika delar och olika grupper och vill att kulturen ska tillgänglig för alla.

Vi vill ha ett särskilt lyft för folkbildningen som är gravt underfinansierad och har extra stor betydelse i dessa tider. Inom bildningsförbunden och på folkhögskolorna möts olika människor, kulturer, livsvillkor och intressen. Folkbildning betyder att människor möts, lär sig nya saker, upplever kultur och växer tillsammans.

Det är därför inte förvånande att SD i sin budget vill slakta just folkbildningen som de anser ska ensidigt inriktas på yrkesutbildning. SD sänker för övrigt i sitt förslag hela kulturbudgeten med 14 procent, lägger ner Konserthuset och inriktar stödet helt på sina prioriterade områden som präglas av nationalism och lokalt kulturarv.

Majoritetens budget som klubbades i fullmäktige den 17  november innehåller många hårda slag för regionens invånare, med höjda avgifter och försämrad vård och kollektivtrafik. Den innebär också att de kan räkna med att under nästa år få delta i och uppleva mindre kultur, just i en tid när kulturen behövs mer än någonsin för att förmedla glädje, tröst och hopp!