Hoppa till innehållet

ETC Malmö

Debatt: Lönesatsning för kvinnoyrken behövs

”När Vänsterpartiet åren 2002–2006 var med och styrde Lunds kommun fick vi igenom riktade lönesatsningar för att höja lönerna i kvinnligt dominerade yrken.”
”När Vänsterpartiet åren 2002–2006 var med och styrde Lunds kommun fick vi igenom riktade lönesatsningar för att höja lönerna i kvinnligt dominerade yrken.” Bild: Bild: Jessica Gow/TT

ETC Malmö

I Lund precis som i övriga Sverige har det länge funnits ett problem med att yrkeskategorier som till största delen består av kvinnor värderas lägre och därmed får lägre löner än yrkeskategorier som till största delen består av män.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Malmö som står för åsikten.

När Vänsterpartiet åren 2002–2006 var med och styrde Lunds kommun fick vi igenom riktade lönesatsningar för att höja lönerna i kvinnligt dominerade yrken. Dessa lönesatsningar nådde inte hela vägen fram till jämställda löner men de ledde till att löneskillnaderna i slutet rörde sig om hundralappar i stället för tusenlappar som var läget före vår satsning. Den politik som har förts efter 2006 har lett till att skillnaderna nu återigen handlar om tusenlappar.

VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning

I våras var löneskillnaderna upp till diskussion i kommunstyrelsen i samband med antagandet av  ”Handlingsplanen för jämställd lönebildning”. Vi i Vänsterpartiet Lund var djupt kritiska till handlingsplanens brist på konkreta åtgärder. De satsningar som trots allt föreslogs och som till viss del har genomförts för att komma åt lönediskrimineringen består i att utbilda chefer i lönesättning samt utbilda all personal i värderingsfrågor. Vi menar att detta är ett slag i luften med tanke på att diskrimineringen finns på ett strukturellt plan mellan yrkeskategorier som har olika chefer och vars löner betalas ut från olika budgetar i Lunds kommuns organisation.

De första rapporterna kring dessa åtgärders effekter på lönediskrimineringen har inkommit och hittills har våra farhågor besannats i form av att åtgärderna har haft små om en några effekter. Vi står därmed fast med vår ståndpunkt från i våras om att Lunds kommun för att komma åt lönediskrimineringen behöver identifiera de yrkeskategorier som är missgynnade lönemässigt och sedan genomföra en särskild lönesatsning för dessa yrkeskategorier. Denna typ av satsning har vi haft med i våra budgetförslag under hela mandatperioden.

Nu skulle jag vilja avsluta med några frågor till Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt de partier inom Alliansen som brukar benämna sig som feminister. Tycker ni att det är rimligt att yrkesgrupper som domineras av kvinnor får löner som är tusentals kronor lägre än yrkesgrupper som domineras av män? Något som återigen är fallet i Lunds kommun och är något som sker trots att kommunens arbetsvärderingsgrupp bedömer att yrkesgrupperna har likvärdiga krav på utbildning och kompetens och till och med att den manliga yrkesgruppen ibland värderas på en lägre nivå än den kvinnliga. För om ni tycker att detta är orimligt varför sätter ni då stopp för de konkreta förslag som skulle sätta punkt för lönediskrimineringen och innebära jämställda löner i Lunds kommun? 

 

Ämnen i artikeln