Debatt. .

2019-06-12 15:18
Arbete i en textilfabrik i Bangladesh. Foto: Shutterstock
Arbete i en textilfabrik i Bangladesh.
Puffetikett
Dagens ETC

Låt #MeToo leda till internationell lag

Åtta av tio textilarbetare i Bangladesh uppger att de har utsatts för eller bevittnat sexuellt våld på arbetsplatsen. Nio av tio säger att deras hälsa påverkas negativt av jobbet. Samtidigt som många svenskar säger sig vilja handla kläder med etisk hänsyn är det få som gör det. Bristande kunskap och dyrare pris uppges vara några av skälen. Därför måste Sveriges regering ligga på för en ny internationell lag som ska skydda arbetstagare runt om i världen, skriver Ingela Holmertz från Action Aid Sweden.

Efter att #MeToo-rörelsen nådde Hollywood spred den sig snabbt och gjorde att vi fick upp ögonen för de utbredda sexuella trakasserierna kvinnor drabbas av på jobbet. Den solidariteten för utsatta kvinnor som manifesterades i #MeToo behöver vi visa för kvinnor i alla länder. Nu finns en möjlighet. Mellan den 10 och 21 juni, pågår den internationella arbetskonferensen (ILC) i Genève. Här förhandlar regeringar, arbetsgivare och fackföreningar kring den en internationell lag som syftar till att få stopp på våld och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det är en lag som skulle kunna skydda över 800 miljoner kvinnor världen över. Och behovet är stort. En av tre kvinnor världen över är utsatta för våld och trakasserier på arbetet och 59 länder saknar i dag nationell lagstiftning som skyddar anställda från sexuella trakasserier. Nu är det dags att låta #MeToo leda till en bindande lag som ger kvinnor och marginaliserade grupper världen över rätten till en arbetsplats fri från våld och hot.

Samtidigt finns det regeringar och arbetsgivare på plats i Genève som motverkar detta och vill att den nya lagen ska stanna vid rekommendationer. Den svenska regeringen måste därför ligga på i förhandlingarna för att den nya lagen ska bli bindande. Urvattnade rekommendationer är inte tillräckligt.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

I samband med konferensen släpper ActionAid en undersökning kring arbetsförhållandena för textilarbetare i Bangladesh och de svenska konsumenternas attityder till kläderna vi köper.

Textilarbetare vittnar om sexuella övergrepp på fabriksgolvet, trakasserier när de inte når produktionsmålen och avsked vid graviditet. Många av de tillfrågade berättar även om hur de blivit tafsade på, fasthållna, slagna och utsatta för extrema verbala övergrepp.

Samtliga av de tillfrågade uttryckte oro för säkerheten på deras arbetsplats och nio av tio uppgav att jobbet påverkade deras hälsa negativt med exempel på ryggont, skador på händer och fötter och utmattning. En av sömmerskorna i undersökningen säger ”Jag blir glad av att människor bär kläder jag sytt, men jag vill att de ska veta att det är mer än en bit tyg. Den biten tyg är frukten av mitt blod, svett och min värdighet. Jag har offrat allt det för att göra ett par byxor som du kan bära och må bra i”.

Det här är bara några av de historier som delas i undersökningen, bland 200 textilarbetare i Bangladesh.

ActionAid har även undersökt konsumenternas inställning till arbetsförhållandena för de människor som tillverkar våra kläder. Sex länder, inklusive Sverige, deltog i undersökningen som omfattade nära 7000 konsumenter. I Sverige deltog 1016 personer.

Endast sju procent av de tillfrågade i Sverige svarar att de i dag köper kläder från etiska märken där arbetarna får skäliga löner och slipper utsättas för våld och trakasserier. De flesta konsumenter vill handla mer etiskt bara de har kunskap, men det är svårt att göra medvetna val. Mer än sextio procent uppgav att det är svårt att veta vilka klädmärken som är etiska.

Priset är också en viktig faktor när det kommer till vilka kläder vi köper. 49 procent uppgav att priset var mer viktigt än att handla etiskt och 37 procent svarade att de inte hade råd att köpa etiska kläder. Men finns kunskapen finns också viljan. Efter att ha fått ta del av statistik kring missförhållandena uppgav 58 procent av de svenska konsumenterna att de kan tänka sig att köpa etiska kläder även om priset är högre. Hela 76 procent uppgav att de skulle sluta handla från ett varumärke om det framkom i medierna att textilarbetarna på deras fabriker utsattes för sexuella övergrepp och trakasserier.

Vi är övertygade om att de svenska konsumenterna vill göra mer etiska val. Men det är svårt att hålla sig informerad och veta vilka märken som har schysta villkor i sina fabriker. Och det är svårt att hitta en etisk märkning som går att lita på och som ställer tillräckligt höga krav. Därför behöver vi en bindande internationell lagstiftning som gör att alla företag, och inte bara de med en uttalat etisk profil, tvingas följa samma regler.

En regering med en feministisk utrikespolitik måste verka för att göra sexuella trakasserier på arbetsplatsen oacceptabelt, oavsett vilket land vi arbetar i. Det måste vara lättare som konsument att göra rätt. Därför uppmanar ActionAid Sveriges regering och alla involverade parter på ILO-konferensen att förhandla fram ett starkt, bindande fördrag som skyddar kvinnor och andra marginaliserade grupper på arbetsmarknaden. För tjugo år sedan slöts ett historiskt avtal inom den internationella arbetsorganisationen (ILO) som tvingade företag att utrota barnarbete från sina globala försörjningskedjor. Nu är det dags att göra detsamma mot våld och trakasserier mot kvinnliga arbetare.

Ingela Holmertz, ActionAid Sweden 
Generalsekreterare