ETC Göteborg

Debatt: Låt inte kyrkan bli en bakåtsträvare i samhället

Valdeltagandet i kyrkovalet bland de nära 5,5 miljoner som har möjlighet att rösta har bara varit omkring 12 procent de senaste två valen.
Valdeltagandet i kyrkovalet bland de nära 5,5 miljoner som har möjlighet att rösta har bara varit omkring 12 procent de senaste två valen. Bild: ETC Media

ETC Göteborg. För alla människors lika värde, för jämställdhet och för att Kommunals medlemmar inom kyrkan ska få vettiga arbetsgivare – därför ska du rösta i kyrkovalet!

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

Många kallar valet till Svenska kyrkan ”det bortglömda valet”. Mycket få utnyttjar sin rösträtt, vilket gör att det behövs förhållandevis få röster för att omvälvande saker ska ske inom kyrkan. Även om många av oss sällan besöker en kyrka finns det ändå anledning att fundera över vilken kyrka vi vill ha? Vill vi fortsätta ha en kyrka som:

  • Hjälper en människa i nöd, oavsett var hen kommer ifrån? 
  • Välkomnar människors olikheter och låter alla visa sin kärlek, oavsett om man tillhör olika eller samma kön? 
  • Aktivt arbetar för kvinnors och mäns lika värde och aktivt tar ställning för kvinnliga präster? 
  • Arbetar för heltider, vettig arbetsmiljö och kollektivavtal för de anställda

Det här är sådant som vi i Sverige har vant oss vid och uppskattar. Men vi ska inte ta några av dessa normer och värderingar för givet. Olika intresseorganisationer har arbetat hårt och länge för att uppnå jämställdhet och lika rättigheter för alla människor, både inom kyrkan och i samhället i stort.

Vi ser nu hur vissa använder kyrkan och religionen som ett slagträ för driva den här utvecklingen bakåt. Det står i motsats till Kommunals värdegrund, där ingen individ får diskrimineras, vare sig på arbetsplatsen eller i samhället. 

Låt inte kyrkan ta rollen som bakåtsträvare i samhället. Skulle Sverigedemokraternas inflytande öka inom kyrkan kan vi räkna med att vindarna skulle vända och blåsa kyligare på både kyrkans anställda och på dem som söker sig dit för att få stöd.

Andra, mindre partier med starkt värdekonservativa och intoleranta värderingar satsar på att använda kyrkan som språngbräda in i den politiska värmen. Låt dem inte göra det, utan gå till vallokalen och välj en politiker eller ett parti som du har förtroende för och som låter den här viktiga institutionen fortsätta att utvecklas i en positiv och öppen riktning. 

För det är det som kyrkovalet handlar om. De politiker som är högst ansvariga i Svenska kyrkan bestämmer allt det här. Vi hoppas att du också tycker att det är viktigt och att du använder din röst den 17 september. 

Anna Skarsjö

Ordförande Kommunal Väst

Jeanette Johansson och Elpida Georgitsi

Kommunal sektion Mölndal